WEB TV

Dünya basını ''Umut Nöbeti''ndeydi

Dünyanın önde gelen gazetecilik örgütlerinin temsilcileri, Silivri'deydi. Tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile görüşme taleplerinin reddedilmesini protesto ettiler. Ziyaret hakkının reddedilmesini hem hak ihlali hem de yetkinin suistimali olarak nitelediler. Sonrasında da ''Umut Nöbeti'' olarak adlandırılan destek nöbetine katıldılar.