Davud’un Oğlu Ahmet Üstadın vaatleri üzerine Bölüm IV

8 Kasım 2015 - 01:00
Prof. Dr. Öner Samanlı
karsigazete.com.tr
Siyaset Bilimi Uzmanı 
Yazar GazeteciDavud’un Oğlu Ahmet Üstadın vaatleri üzerine Bölüm IV

Dördüncü Perde:
“Vermeyenler verenlerden çok olsa da, AKEPE her ne hikmet ise hükmi iktidardır.”
 

 
Önceki üç yazımızda, Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hocanın ceketinin sol ve sağ cepleri ile gömleğinin göğüs cebine iletilerimizi zarflayarak koymuştum.

Bugünkü zarfımızın rengi mor olacaktı ama sonradan düşündüm ve en son vereceğim yeşil zarfa bugünkü notları koyma kararını verdim.

Böylelikle en sonuncu zarf mor olacaktır!..

Yani; Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hocanın vaatlerinin tekmili birden mor renkli zarfta yer alacaktır.

Mor zarf ile ilgili bu sütunlarda bir yazımız olmayacak, zarfımız özel ulak tebliğ/tebellüğ sistemi ile makamı şahanelerine gönderilecektir.

Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hocanın, bu günkü notlarını yeşil zarfıyla ceketinin iç ceplerinden birine koyacağız.

İçine koymak tabii dışına koymaktan daha iyidir.

Dördüncü zarf mordur.

İçinde Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hocanın vaatlerinin son bölümü bulunmaktadır.

Daha önce de anımsattığım üzere Kürtçede;  “Serok” güvenilen önder kişi, şef demektir.

Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hocanın, 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi verdiği sözleri, siyaseten vaatleri yeşil zarftaki bu bölümde yer almakta olup bunlar şunlardan ibarettir;

Sağlık alanındaki vaatleri:

- Sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda yeni düzenlemeler yapılacaktır.
- Hastanelerin nitelikli yatak oranı yüzde 90 üzerine çıkarılacaktır.
- Yurt genelinde oluşturulacak 29 sağlık bölgesinde 56 bin yatak kapasiteli şehir hastaneleri kurulacaktır.
- “Milli Aşı” üretilecektir.
- 1 milyon bisikletle sağlıklı yaşam projesi başlatılacaktır.

Reform vaatleri:

- Hiçbir paralel yapıya kesinlikle izin verilmeyecektir.
- Yeni anayasa özgürlük, eşitlik, adalet üzerine kurulacaktır. İnsan onuru ancak insanın tercihlerini yansıtacak özgürlükle olur prensibinden hareketle, yeni anayasada özgürlükler korunacak ve geliştirilecektir.
- Milli birlik ve kardeşlik projesi korunacaktır.
- Özgürlük güvenlik dengesi korunacaktır.
- Avrupa yerel yönetimler şartı çerçevesinde, merkezle yerel yönetim ilişkisi yeniden düzenlenecektir.
- Siyasi partiler kanunu değişecektir.
. Siyasi parti özgürlüğünü güvence altına alacak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, siyasete katılımı teşvik edecek yeni bir siyasi partiler yasası düzenlenecektir.
- Siyasi etik kanunu çıkarılacaktır.
- Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu daha da etkin kılınacaktır.
- Kamu yönetimi reform gücü oluşturulacak. Bir başbakan yardımcısı önderliğinde kamu yönetimi reformu gerçekleştirilecektir.
- Kamuda ihale yasası yeniden düzenlenecektir.
- Kamu taşıtları için yeni kanun çıkarılacaktır.
- Yargıda hızlılık, etkinlik, hesap verilebilirlik, şeffaflık sağlanacaktır.
- Yüksek yargıda birlik sağlanacak, içtihat düzeyindeki dağınıklık giderilecektir.
- Disiplin mahkemesi dışında, askeri yargıya son verilecektir.
- Yüksek Mahkemeler üzerinde, TBMM'nin etkinliği arttırılacaktır.
- HSYK'nın yapısı yeniden düzenlenecektir.
- Yüksek Mahkemelerde üyelikler ömür boyu kazanılmış hak olmaktan çıkarıp, makul sürelerle sınırlanacaktır.

Kadın haklarına vaatleri:

- Kadın girişimcilere yüzde 85 oranında kefalet imkânı verilecektir.
- Kadınların iş gücüne katılması kolaylaştırılacaktır.
- Doğum izni, memuriyet kıdemi olacaktır.
- Çalışan anneler ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta yarı zamanlı çalışıp, tam gün ücreti alacaklardır.
- Bütün annelere ilk çocuk için 300, ikinci için 400, üç ve üzeri için 600 lira hediye verilecektir.

AB reformları, çözüm süreci ve çeşitli projeler:

- "Doğu'da ve Güneydoğu'da huzur ve güvenlik sağlanacaktır.
- 200 bin kişiye istihdam sağlayacaktır.
- Silvan'daki  200 bin hektar alanın sulandırılması projesi gerçekleştirilecektir.
- "Türkiye'nin AB üyeliği çalışmalarına hız kazandırılacaktır.
- Mersin-Artvin nükleer enerji projeleri tamamlanacaktır.
- Karapınar Endüstri İhtisas projesiyle, ülkedeki en büyük güneş enerji santrali kurulmuş olacaktır.
- Yerli marka otomobil üretimi için Ar-Ge başta olmak üzere gerekli çalışmaların devam ettirilmesi için teşvik ve destekler sağlanacaktır.
- Hürkuş, Atak Altay helikopter vb. projelere verilen desteğin artırılması ve bu sayede yerli savunma sanayinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

..
Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hoca, olmak kolay değildir…

Bunların fış fış kayıkçı masalı gibi anlatılmadığını bilen vatandaşlardan birisi, yani ben, AKEPE’ye oy vermedim.

Amma velakin aklın eremediği bir noktadayız.

Vermeyenler verenlerden çok olsa da, AKEPE her ne hikmet ise hükmi iktidardır.

Balkondan seslenen Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hoca, ne dediler?

-78 Milyonu kucaklayacağız!..

Madem 78 milyonu kucaklamaya geldiniz. İşte onların içerisindeyim.

Oy vermiş yahut da vermemiş olmak değil esas mesele.


Haydi o zaman, halkın söylediği üzere “Doğrucu Davud” olup kucaklayın hepimizi!..

..

Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hoca;

O büyük yalancıya sakın ha uyma!

Ve sakın bu milleti de kucağa almaya kalkma!

Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet’e, “Doğrucu Davud” olmak yakışır.

Aksi halde 78 milyon umutkâr, açacak ağzını, yumacaktır gözünü ve alacaktır iki puanını.

..
 
Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hocam bilirsiniz; mor göze yakışmaz ama, üzüme, eriğe, pancara yakışır.
 
Davud’un Oğlu. Namı diğer Serok Ahmet Hocam bilirsiniz; zamandır ilaç tez geçer bir dört yıl,  sürmeyi  gözden de çalarlar…

  :

  :

  :

  :

  "Davud’un Oğlu Ahmet Üstadın vaatleri üzerine Bölüm IV " hakkında Tweetler
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
  https://twitter.com/KarsiGazete