"Asgari ücret 1500 TL olsun"

CHP seçim vaatlerinin hepsini tek tek gündeme aldı.
KARŞI GAZETE | ÖZEL

CHP SEÇİM VAATLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi, 7 Haziran ve 1 Kasım  seçim sürecinde vaat ettiklerini gerçekleştirmek için adım atıyor.

Seçim vaatlerinin hemen hemen tamamını kanun teklifine dönüştüren CHP grubu, hazırladığı listeyi imzaya açtı.

HAFTAYA MECLİS'E SUNULACAK

Kanun tekliflerinin ilk imzacıları da grup başkanvekilleri oldu. Karşı Gazete'nin edindiği bilgiye göre pazartesi ya da salı günü teklifler, Meclis Başkanlığı'na sunulaçak...

BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİ İMZALIYOR...

CHP'nin yasalaşmasını istediği öneriler arasında şu başlıklar öne çıkıyor...

-Asgari ücretin alt sınırının 2016 yılı başından itibaren binbeşyüz TL olarak belirlenmesi,

-Analık Borçlanması

-Asgari ücretin vergi dışı bırakılması

-Emekliye yılda iki ikramiye

-Engelli istihdamı ve teşviki

-Meclis'te Kesin Hesap Komisyonu kurulması

-Er ve Erbaş harçlıklarının artırılması ve askerlikte geçen sürelerin sigortalılıktan sayılması

-Tüketici ve kredi kartı borçlarının silinmesi

-Cemevlerinin ibadethane sayılması

- Haftalık çalışma saatinin 45 saatten, 40 saate inmesi

-Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin halen yedi buçuk saat olan bir günlük en fazla çalışma süresinin altı buçuk saate inmesi

-İkili eğitimin kaldırılması ve tam gün eğitime geçilmesi

 -Örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere ve çalışan tüm personele ücretsiz öğle yemeği verilmesi

-Örgün eğitim bünyesindeki öğrencilerin ders araç-gereçlerinin ücretsiz olarak Devlet tarafından karşılanması,

-Ortaöğretim kurumlarının son sınıfında eğitim-öğretim gören öğrencilere aylık 200 TL Kişisel Gelişim Katkısı sağlanması

-Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affı

-Öğretmenlerin Ek Gösterge ve tazminatlarının artırılması ve Makam Tazminatı verilmesi

-Tarımsal amaçlı kullanılan mazota ÖTV ve KDV istisnası sağlanması

-Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin kaldırılması

Burcu Oral Evren | KARSIGAZETE.COM.TR

  :

  :

  :

  :

  ""Asgari ücret 1500 TL olsun"" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete