Uğur Dündar'dan önemli açıklama!

Uğur Dündar, hakkında çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.
Sözcü Gazetesi, yazarı başarılı gazeteci Uğur Dündar, hakkında çıkan iddialar hakkında Sözcü'deki köşesinden "UĞUR DÜN­DA­R’­DAN ÖNEM­Lİ AÇIK­LA­MA" başlığıyla şu açıklamayı yaptı:

"ŞİRKETİM ve hiç­bir ti­ca­ri fa­ali­ye­tim yok. Halk TV’­de­ki prog­ram­la­rım­dan da hiç pa­ra al­mı­yo­rum. An­cak son gün­ler­de ba­zı sah­te­kar­la­rın “Si­zi Halk TV”­den arı­yo­ruz. Eğer ki­tap alır­sa­nız Uğur Dün­da­r’­ın ön­der­li­ğin­de şu ka­dar öğ­ren­ci­yi oku­ta­ca­ğı­z” di­ye­rek do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tık­la­rı­nı öğ­ren­dim.

Sev­gi­li okur­la­rım, be­nim ve Halk TV’­nin adı­nı kim çı­kar ama­cıy­la kul­la­nı­yor­sa, bi­lin ki sah­te­kar­dır, do­lan­dı­rı­cı­dır.
Lüt­fen bu ah­lak­sız­la­rı sav­cı­lık­la­ra ih­bar edin."

  :

  :

  :

  :

  "Uğur Dündar'dan önemli açıklama!" hakkında Tweetler

  DİĞER MEDYA HABERLERİ