Twitter ve Facebook neden kullanılıyor

Doç. Dr. Serra İnci Çelebi, 18-30 yaş arası 229 genç ile yaptığı ankette sosyal medyanın kullanım nedenlerini araştırdı.
Araştırmaya göre, Twitter kullananların temel amacı bilgi paylaşımıyken, Facebook kullananlar, siteyi daha çok dinlenme, eğlenme ve mesleki gelişim amaçlı değerlendiriyor.

HANGİ NEDENLERLE KULLANILIYOR?

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serra İnci Çelebi, 2006 yılından bu yana tüm dünyaya yayılan Facebook’un Türkiye’deki gençler tarafından hangi nedenlerle kullanıldığını araştırdı.

Araştırmaya göre, gençlerin aidiyet duygusu yaşattığını söyledikleri Facebook’u en çok bilgi ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları ortaya çıktı.

SAATLERCE BAĞLI KALANLAR VAR

İzmir’de yaşayan 18-30 yaş arası 229 genç ile sosyal medyanın kullanım nedenlerini araştırmak için anket çalışması gerçekleştiren Çelebi, sosyal medyada 6 saatten fazla vakit geçiren gençlerin olduğunu söyledi.

Çelebi, “Ankete katılan gençlerin yüzde 77,3’ü her gün sosyal medyaya bağlandıklarını;  yüzde 46,3’ü günde 1-2 saat, yüzde 33,2’si günde 3-6 saat, yüzde 7,9’u ise günde 6 saatten fazla sosyal medyayı kullandıklarını belirtti. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 52,4’ü iki veya daha fazla sosyal medya sitesini kullandıklarını açıkladı” dedi.

AİDİYET DUYGUSU OLUŞTURUYOR

Türkiye’de 31 milyonu geçen Facebook kullanıcısı olduğunu hatırlatan Doç. Dr.  Çelebi, gençlerin Facebook’u hangi nedenlerle kullandıklarını şöyle anlattı:

ARKADAŞ ETKİSİ

“Gençlerin Facebook’u kullanma nedenleri çok çeşitli. Ancak aidiyet duygusu, arkadaş etkisi, bilgi ve eğlence ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin artacağının düşüncesi en başta gelen nedenler arasında.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Araştırma sonuçlarından çıkan ve üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi de Facebook üzerinden sunulan özel hayatın gizliliği.

YORUMLAR ÖZELLİĞİ FAZLA KULLANILMAKTA

Araştırma sonuçlarına göre, kimliklerinin ve özel hayatlarının Facebook tarafından korunduğunu düşünen gençler, Facebook’un yorumlar özelliğini daha fazla kullanmakta. Yani, siber alemde kimliklerinin saklı kalacağını düşünen kullanıcılar kendilerini daha rahat ifade etmekte ve belli konularda arkadaşlarına daha rahat yorumlar yapabilmekte.”

  :

  :

  :

  :

  "Twitter ve Facebook neden kullanılıyor" hakkında Tweetler

  DİĞER BİLİM & TEKNOLOJİ HABERLERİ