Bütçeyi de ‘tek başına’ yönetiyor

Başbakanlık’ın 2.5 milyarlık 2015 bütçesinden 1.7 milyarı ‘örtülü ödenek ve Kaçak Saray’ için harcandı. Erdoğan’ın ortak olmasıyla rekor düzeyde harcama yapılan örtülü ödenek kaleminin ise Başbakanlık bütçesi içindeki payı yüzde 80 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlık için inşa edilen Beştepe’deki Kaçak Saray’ı kullanmaya başlaması ve Başbakanlığın kullanımındaki örtülü ödeneğe ortak olmasıyla Başbakanlık bütçesine damgasını vurdu. Başbakanlık bütçesinin 2015 yılı harcamalarının yüzde 80’ini Kaçak Saray için yapılan harcamalarla örtülü ödenek oluşturdu. Böylece ülkeyi tek başına yöneten Erdoğan, başbakanlık bütçesini de kendisine aktardı.

Başbakanlığın 2015 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, harcamaların yüzde 59’u mal ve hizmet alımı giderleri, yüzde 26’sı sermaye giderleri, yüzde 9’u cari transferler, yüzde 5’i personel giderleri, yüzde 1’i de sosyal güvenlik giderlerinden oluştu.
2015 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 929 milyon 119 bin lira olan Başbakanlık, yılsonuna kadar 2 milyar 440 milyon 843 bin 483 TL harcadı. 2015 yılı başlangıç ödenekleri içinde yer alan 194 milyon 450 bin TL’lik Barışı Destekleme Harekatlarına Katılım Ödeneğine de ilgili kurumların bütçelerine aktarılarak harcandığı için Başbakanlık harcamaları içinde yer verilmedi.

ARADAKİ FARK 1,7 MİLYAR

Başbakanlığın 2015 yılı başlangıç ödeneği ile yılsonu harcaması arasındaki fark yaklaşık 1 milyar 706 milyon TL oldu. Raporda, gider gerçekleşmesindeki artışın nedenleri şöyle ifade edildi:

“Başbakanlık bütçesine yıl içinde tefrik edilen 1 milyar 280 milyon 200 bin 874 TL örtülü ödenek, Cumhurbaşkanlığına devri yapılan hizmet binası inşaatı için Yedek ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneği’nden aktarılan 150 milyon TL ödenek, İllerde meydana gelen acil durumlar nedeniyle valilikler emrine gönderilen ilave 160 milyon TL ödenek, hizmet binalarının büyük çaplı onarımları için ilave yaklaşık 80 milyon TL ödenek, kurumsal hizmetlerin yerine getirilmesi için ilave yaklaşık 35 milyon TL ödenek aktarımı.”

CUMHURBAŞKANLIĞI HARCADI

Kurumsal faaliyetlere ilişkin harcama toplamının toplam bütçe gider gerçekleşmesi içindeki payının yüzde 19,67 olduğunun vurgulandığı raporda, “Harcamaların yüzde 80,33’ünü diğer harcama olarak değerlendirilebilecek kurum dışına yönelik transfer harcamaları, örtülü ödenek harcamaları ve sermaye giderleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı hizmet binasına ilişkin gider gerçekleşmeleri oluşturmaktadır” denildi.

Buna göre, 2015 yılında Başbakanlık bütçesinin yüzde 52,45’i olan 1 milyar 280 milyon 200 bin 874 TL örtülü ödenek için, yüzde 18,44’ü olan 450 milyon lira da “Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası’’ olarak isimlendirilen Kaçak Saray’ın giderlerine harcandı. 2015 yılı yatırım programında, ‘Başbakanlık Hizmet Binası’ olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı harcamaları için ayrılan 300 milyon lira yetmedi. Bu nedenle 150 milyon TL daha ödenek aktarıldı.

Kaynak: Nurca Gökdemir | BirGün

  :

  :

  :

  :

  "Bütçeyi de ‘tek başına’ yönetiyor" hakkında Tweetler

  DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete