En çok 15-19 yaş grubu intihar ediyor

Türkiye nüfusunun 2015 yılında yüzde 49,8'ini oluşturan kadın nüfusunun yüzde 11,3'ünü 13-19 yaş grubunda bulunan genç kızlar oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumunun oluşturduğu Dünya Nüfus Günü İstatistiklerine göre, Türkiye nüfusunun 2015 yılında yüzde 49,8'ini oluşturan kadın nüfusunun yüzde 11,3'ünü 13-19 yaş grubunda bulunan genç kızlar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından, her yıl 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde, nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenir ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılır. UNFPA, 2016 yılı temasını 13-19 yaş grubunda yer alan "genç kızlara yatırım" olarak belirledi. Türkiye İstatistik Kurumu da bu temaya destek vererek, Dünya Nüfus Günü İstatistiklerini Genç Kız teması üzerine oluşturdu.

TÜRKİYE'DE KADIN NÜFUSUN YÜZDE 11,3'ÜNÜ 13-19 YAŞ GRUBU GENÇ KIZLAR OLUŞTURDU

Türkiye nüfusunun 2015 yılında yüzde 49,8'ini oluşturan kadın nüfusunun yüzde 11,3'ünü 13-19 yaş grubunda bulunan genç kızlar oluşturdu. Bu oranın en yüksek olduğu ilk üç il sırasıyla; yüzde 17,3 ile Şırnak, yüzde 17,2 ile Ağrı ve yüzde 17 ile Siirt oldu. Bu oranın en düşük olduğu ilk üç il ise sırasıyla; yüzde 8,4 ile Tunceli, yüzde 8,9 ile Muğla ve yüzde 9 ile İzmir oldu.

GENÇ KIZLARIN YAŞADIĞI HANEHALKLARININ YÜZDE 73,6’SI ÇEKİRDEK AİLE

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2015 yılı sonuçlarına göre, 13-19 yaş grubundaki genç kızların yaşadıkları hanehalkı tipleri incelendiğinde; yüzde 73,6’sının çekirdek aileden, yüzde 25,3'ünün ise geniş aileden oluşan hanehalklarında yaşadığı görüldü. Diğer yandan yüzde 1,2'sinin ise çekirdek aile bulunmayan hanehalkı veya tek kişilik hanehalklarında yaşadığı gözlendi.

GENÇ KIZLARIN YÜZDE 61,6'SI ÜYESİ OLDUĞU HANEYE AİT KONUTTA YAŞAMAKTADIR

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre, 15-19 yaş grubundaki genç kızların yüzde 61,6’sının üyesi olduğu hanehalkına ait konutta, yüzde 21'inin ise kirada oturduğu görüldü. Diğer yandan genç kızların yüzde 17,4'ünün yaşadığı konutun mülkiyet durumu lojman veya diğer olarak belirlendi.

GENÇ KIZLARIN EN ÖNEMLİ KONUT PROBLEMİ BAKIM VE İZOLASYON OLDU

Genç kızların yüzde 42,2’sinin oturdukları konutta izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşandığı görüldü. Diğer yandan yüzde 40,4’ünün oturduğu konutta “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.” sorunlar yaşandığı, yüzde 24,5’inin oturduğu konutun odalarının ise yeterli gün ışığı almadığı görüldü.

GENÇ KIZLARDA İŞSİZLİK ORANI GENÇ ERKEKLERDEN DAHA YÜKSEK OLDU

Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2015 sonuçlarına göre, 15-19 yaş grubu genç kızlarda işsizlik oranı yüzde 18,4 iken erkeklerde yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Genç kızlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,3 puan artarken, genç erkeklerde bu oran 0,6 puan düşüş gösterdi.

Aynı araştırma sonuçlarına göre, 2015 yılında genç kızlarda istihdam oranı bir önceki yıla göre 0,8 puan artış göstererek yüzde 15,1’e yükseldi. Genç erkeklerde ise bu oran bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 31,7 oldu.

ORTAÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI KADINLARDA ARTTI

Ortaöğretimde net okullaşma oranı kadınlar için 2014/'15 öğretim yılında yüzde 79,3 iken 2015/'16 öğretim döneminde artarak yüzde 80,2 oldu. Erkeklerde bir önceki dönemde yüzde 79,5 olan bu oran, 2015/'16 öğretim döneminde yüzde 79,4’e geriledi.

Ortaokulda net okullaşma oranı ise kadınlarda, bir önceki döneme göre artış göstererek yüzde 94,3’ten yüzde 94,4’e yükseldi. Erkeklerde ise net okullaşma oranında bir önceki döneme göre bir değişiklik olmadı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI KADINLARDA ARTTI 

Kadınlarda, 2013/'14 öğretim yılında yüzde 40,9 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2014/'15 döneminde yüzde 41,1’e yükseldi. Erkeklerde ise bu oran bir önceki yıla göre azalarak yüzde 38,9’dan yüzde 38’e düştü.

ÜNİVERSİTELERDE EN ÇOK KAYIT YAPTIRILAN ALAN İŞ VE YÖNETİM OLDU

Ülkemizde 2014/’15 öğretim yılında 333 bin 607 kız, 373 bin 615 erkek öğrenci lisans bölümlerine yeni kayıt yaptırdı. Kız öğrencilerin yüzde 27,3’ü iş ve yönetim, yüzde 17,1'i sosyal bilimler ve davranış bilimleri ve yüzde 11,5'i öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarına kayıt yaptırdı. Erkek öğrencilerin ise yüzde 37,7'si iş ve yönetim, yüzde 14'ü sosyal bilimler ve davranış bilimleri ve yüzde 11,6'sı mühendislik ve mühendislik işleri alanlarına kayıt yaptırdı.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ DÜŞTÜ

Ülkemizde kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 2011 yılında 23,3 iken 2015 yılında 23,9 yaş oldu. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi veri tabanından üretilen evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında yüzde 5,8 iken 2015 yılında yüzde 5,2'ye düştü.

Kız çocuk evlenmelerinin en fazla olduğu il, yüzde 15,3 ile Kilis oldu. Bu ili sırasıyla; yüzde 15,2 ile Kars ve yüzde 15,1 ile Ağrı izledi. Bu resmi evlenmelerin en az olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 1 ile Tunceli, yüzde 1,5 ile Rize ve yüzde 1,6 ile Trabzon oldu.

ADÖLESAN DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ

Ülkemizde, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısı olarak tanımlanan adölesan doğurganlık hızı, 2010 yılında binde 34 iken, 2015 yılında binde 25’e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2015 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 25 doğum düştü.

Doğum İstatistikleri, 2015 sonuçlarına göre adölesan doğumlardaki babaların yüzde 44’ünün 25-29, yüzde 39,8'inin 20-24, yüzde 9,5'inin 30-34 yaş grubunda ve yüzde 5,3'ünün ise 20 ve daha düşük yaşta olduğu görüldü.

İNTİHAR EDEN KADINLARIN YÜZDE 18’İNİ 15-19 YAŞ GRUBUNDAKİLER OLUŞTURDU

İntihar eden kişiler yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında intihar eden kadınlarda en yüksek intihar oranının yüzde 18 ile 15-19 yaş grubunda olduğu görüldü. Aynı yaş grubundaki erkeklerde ise bu oran yüzde 7,7 oldu.

GENÇ KIZLARIN BOY ORTALAMALARI 162 CM, KİLO ORTALAMALARI İSE 55,8 KG OLDU

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, 15-19 yaş grubundaki genç kızların boy ortalamaları, 2014 yılında 2008 yılında olduğu gibi 162 cm oldu. Genç kızların boy ortalamalarında önemli bir değişiklik olmazken, genç erkeklerin boy ortalaması 2 cm artarak 173,3 cm oldu. Genç kızların kilo ortalaması 2014 yılında 2008 yılına göre 1 kg artarak 55,8 kg oldu. Genç erkeklerde ise aynı dönemde kilo ortalaması 2,6 kg artarak 66,3 kg oldu.

GENÇ KIZLARIN YÜZDE 2,2’SİNİN OBEZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Genç kızların (15-19 yaş grubu) vücut kitle indekslerine göre yüzde 64,4’ünün kilosunun normal değerlerde olduğu görüldü. Genç kızların yüzde 11,4’ünün fazla kilolu, yüzde 2,2’sinin obez ve yüzde 22'sinin ise düşük kilolu oldu. Aynı yaş grubundaki genç erkeklerin, vücut kitle indekslerine göre yüzde 70’inin kilosunun normal değerlerde olduğu; yüzde 15,1’inin fazla kilolu, yüzde 2,5’inin obez ve yüzde 12,4'ünün ise düşük kilolu olduğu görüldü.

GENÇ KIZLAR UYKU DIŞINDA EN FAZLA EĞİTİME ZAMAN AYIRDI

Zaman kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2014-2015 döneminde uykudan sonra en fazla zamanın 13-19 yaş grubundaki genç kızlarda 3 saat 11 dakika, aynı yaş grubundaki genç erkeklerde ise 2 saat 59 dakika ile eğitime ayrıldığı görüldü. Eğitim faaliyetini, genç kızlarda 2 saat 43 dakika, genç erkeklerde ise 2 saat 34 dakika ile yemek ve diğer kişisel bakım faaliyetleri izledi.

GENÇ KIZLARDA LİSANSLI SPORCU SAYISI YILLARA GÖRE ARTTI

Federasyonlara bağlı 13-19 yaş grubunda bulunan lisanslı kız sporcu sayısı 2007 yılında 34 bin 786 iken 2015 yılında bu sayı 428 bin 931’e yükseldi. Aynı yaş grubundaki erkeklerde 2007 yılında 68 bin 435 olan lisanslı sporcu sayısı, 2015 yılında 816 bin 485’e yükseldi. Başka bir ifadeyle lisanslı genç erkek sporcu sayısı genç kız sporcu sayısının yaklaşık iki katı oldu.

GENÇ SPORCULARIN KAZANDIKLARI MADALYA SAYISI ARTTI

Yıldız, Genç ve Ümit kategorilerinde kız sporcuların Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda kazandıkları madalya sayısı 2007'de 47 iken, 2015 yılında bu sayı 141'e yükseldi. Aynı dönemde erkeklerde kazanılan madalya sayısı ise 82'den 222’ye yükseldi.

GENÇ KIZLAR EN ÇOK VOLEYBOL FEDERASYONUNA BAĞLI SPOR YAPMAKTADIR

Türkiye’de 2015 yılında genç sporcuların bağlı oldukları federasyonlara bakıldığında; kızlarda yüzde 14,3 ile ilk sırada voleybol federasyonunun yer aldığı görüldü. Voleybolu sırasıyla, yüzde 13,2 ile satranç ve yüzde 9,5 ile de tekvando federasyonları izledi. Erkeklerde ise yüzde 16,9 ile satranç ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 10 ile tekvando ve yüzde 8,7 ile basketbol federasyonları takip etti.

Kaynak: ANKA

  :

  :

  :

  :

  "En çok 15-19 yaş grubu intihar ediyor" hakkında Tweetler

  DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete