Kılıçdaroğlu'ndan o isme mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a mektup yazdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a gönderdiği mektupta, “Anayasa Mahkemesi’ne bu süreçte hukuk devletinin varlığını devam ettirebilmesi adına önemli bir tarihsel sorumluluk düşüyor” dedi. 

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a “Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan” diye başladığı mektubunda şöyle dedi:

“TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri tamamlanan Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kamuoyuna da yansıdığı üzere, Danıştay ve Yargıtay’ın yapısı, üyelerin görev süreleri ve üyeliklerinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler içermektedir.

Sözü geçen yasanın, içerdiği düzenlemeler ile Anayasamızın başlangıç kısmında belirtilen ilkelerden başlamak üzere, kuvvetler ayrılığı, yasama yetkisinin kullanılması, yargının bağımsızlığı, hakimlik teminatları, Danıştay ve Yargıtay’ın kuruluşuna ilişkin hükümlerin her birini açıkça ihlal ettiği düşüncesindeyiz. Kuşkusuz bu bizim düşüncemiz... Bu düşüncemizi Anayasa Mahkemesi’ne vereceğimiz dilekçede ayrıntılarıyla bilgilerinize sunacağız. Asıl kararı verecek olan ise kuşkusuz yüce yargıdır.

Anayasa Mahkemesi’ne bu süreçte hukuk devletinin varlığını devam ettirebilmesi adına önemli bir tarihsel sorumluluk düştüğü de bir diğer tarihi gerçektir.

Anayasanın 153’üncü maddesinin 5’inci fıkrası bağlamında, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili de dikkate alınarak, aynı duyarlılığın Anayasa Mahkemesi tarafından da gösterileceğine inancımız tamdır. Bu vesile ile bu yasanın bayram tatili içerisinde yayımlanması ihtimaline binaen, gerekli tedbirlerin alınmasını, ülkemizin geleceği adına tarihsel bir sorumluluk olarak yüksek makamınıza sunmayı bir görev addediyoruz.”


Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği fıkra, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazate’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükmünü içeriyor.

Kaynak: ANKA

  :

  :

  :

  :

  "Kılıçdaroğlu'ndan o isme mektup" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete