​Bakanlık açıkladı bu araçlara dikkat

Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi iki yıla çıkarıldı.
Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi iki yıla çıkarıldı. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vatandaşları yanlış yönlendirmeye çalışan dolandırıcılara dikkat etmeleri hususunda uyardı. Kamuoyunda ‘yurt dışından ucuz araç getirilerek kullanmanın önünün açılacağı ve herkesin bu haktan yararlanabileceği’ şeklinde bir algının oluşturulduğunu bildiren Bakanlık, kimler bu haktan yararlanacağını detaylı olarak açıkladı.

13.10.2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni süresi altı aydan yirmi dört aya çıkarıldı. Buna göre, yurt dışında ikamet eden kişilerin getirdiği taşıtların 730 gün (iki yıl) süreyle Türkiye’de kalabilmesi mümkün olup bu sayede özellikle gurbetçi vatandaşların Türkiye’de araçlarıyla daha uzun süre kalabilmelerine imkan sağlandı.

KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

Bu haktan yararlanarak yabancı plakalı taşıt getirebilmek için kişinin son 1 yıl içinde en az 185 gün fiilen yurt dışında bulunması gerekiyor. Bu sebeple Türkiye’de yerleşik kişilerin geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıt getirmesi, başkasının getirdiği taşıtı kullanması veya adına vekaleten taşıt getirilmesi mümkün değil. Bu gibi ihlallerin tespiti halinde kişilere cezai müeyyide uygulanacak. Vekaleten yurt dışından taşıt getirilmek istenmesi halinde de mülkiyet sahibinin ve taşıtı getirenin son 1 yıl içinde 185 gün yurt dışında kalma şartını sağlaması gerekiyor.

ÖZELLİKLE GURBETÇİ VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Geçici ithal edilen kara taşıtları, taşıt sahibinin yurtdışında yaşayan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (eş, çocuklar, anne-baba) kullanılabiliyor. Ancak getirilen taşıt bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenmesi halinde izlenmesi gereken iki yol mevcut. Taşıt ya gümrük gözetimine bırakılmalı ya da en yakın gümrük idaresine taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname verilmeli. Bu sebeple yurtdışından taşıt getiren kişilerin Türkiye’den taşıtsız çıktıklarında taşıtlarını eş, dost, akrabanın kullanımına bırakması gibi bir durum gümrük mevzuatının ihlali anlamına geleceğinden, mağduriyet yaşanmaması için bu hususa özellikle gurbetçi vatandaşlarca dikkat edilmesi gerekiyor.

BAKANLIK: DOLANDIRICILAR DİKKAT

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyunda sürelere ilişkin yapılan bu düzenlemenin yurtdışından ucuz araç getirilerek kullanmanın önünü açacağı ve herkesin bu haktan yararlanabileceği şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu algı yanlış olduğu gibi bu düzenlemeyi fırsat bilen dolandırıcılar bazı internet siteleri ve oto galerileri, vatandaşlarımızın yurt dışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye’de sorunsuz olarak kullanabileceğine ilişkin yanlış bilgiler sunmaktadırlar. Bu işlemler için yurt dışına dahi çıkılmasına gerek olmadığı ve belli bir komisyon karşılığında işlemlerin kendilerince yapıldığını belirtmektedirler. Dahası getirilecek taşıta verilecek sürenin bitiminde taşıtı kullanmaya devam etmek için giriş-çıkış işlemi yapılmasının yeterli olduğunu iddia etmektedirler.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN İDDİALARA İTİBAR ETMEMELİ

Bu iddialar vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik olup tamamen Gümrük mevzuatına aykırı bilgiler ihtiva etmektedir. Bakanlığımız birimlerince bu tür usulsüz kullanımlar tespit edilerek araçların yurt dışı edilmeleri sağlanmaktadır. Türkiye’de yerleşik kişilerin bu haktan yararlanarak, yurt dışından kendi adlarına yabancı plakalı bir taşıt getirmesi mümkün olmayıp bu durum mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için dolandırıcıların bu tür iddialarına itibar etmemeleri gerekmektedir.”

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE TÜRKİYE’YE GETİRİLEN TAŞITLARIN DURUMU

Geçici ithal edilen kara taşıtlarına verilen sürelerin yeniden düzenlenmesinin ardından uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önlemek için 14.11.2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

Buna göre 13.10.2015 tarihinden önce Türkiye’ye getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından henüz süresi dolmayanlara verilen süre en yakın gümrük idaresine başvurulması halinde 730 güne tamamlanacak. Ancak süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla birlikte yurtdışına çıkış yapan kişilerden, Türkiye’ye taşıtıyla tekrar gelenlerin son 1 yıl içinde 185 gün yurt dışında kalma şartını sağlamaması halinde taşıtına süre verilmeyecek.

  :

  :

  :

  :

  "​Bakanlık açıkladı bu araçlara dikkat" hakkında Tweetler

  DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete