2013’te iş kazaları % 291, ölümler % 83 arttı!

İş kazaları 2013’te %291, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümler ise %83 arttı!
KARŞI GAZETE | ANKARA

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO),  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’nu açıkladı. Raporda iş kazalarının toplu iş cinayetlerine dönüştüğü ve  meslek hastalıklarının sermayenin  kâr hırsından kaynaklandığı tespiti yapıldı.

"Özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek istihdam politikaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ve kayıtdışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır." denildi.

İşte rapordaki çarpıcı tespitler:

İŞ KAZALARI % 291 ARTTI

"SGK verilerine göre, 2013 yılı iş kazası sayısı, 2012 ve önceki yıllara göre olağanüstü düzeyde artmıştır. 2012 yılı iş kazası sayısı 74 bin 871; 2013 yılı iş kazası sayısı ise 191 bin 389’dur ve 2012’ye göre yüzde 291 oranında artış olmuştur.

EN ÇOK ERKEKLER ÖLÜYOR...

İş kazası geçirenlerin 20 bin 745’i kadın, 170 bin 644’ü erkektir.

İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ % 83

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayısı 2012’de 745, 2013’te 1.360’tır ve 2013 yılında 2012’ye göre yüzde 83 oranında artmıştır. 2013 ve 2014 yıllarına ait iş kazası sonucu ölüm vakaları 1996 sonrasının doruğu düzeyindedir.

HÜKÜMET, ÖLÜMLERİ SAKLIYOR...

2005–2013 arası ölümlerin yıllık ortalaması bin 227, ölüm geliri bağlanan dosya sayısı yıllık ortalaması ise 2 bin 311’dir. Bu durum, ölümlerin açıklananın iki katı olduğunu göstermektedir.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ....

Eurostat istatistiklerine göre de Türkiye 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci sıradadır.

EN ÇOK ÖLÜM, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE...

2013’te en fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları sıralamasında 296 kişi (yüzde 21,76) ile bina inşaatı birinci sırada, 183 kişi (yüzde 13,45’i) ile kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ikinci sırada, 121 kişi (yüzde 8,89’u) ile bina dışı yapıların inşaatı üçüncü sırada, 104 kişi (yüzde 7,64’ü) ile özel inşaat faaliyetleri dördüncü sırada yer almaktadır. Bir, üç ve dördüncü sıradaki inşaat faaliyetleri iş kazası sonucu ölüm sayısı 521’dir (yüzde 38,30) ve bin 360 ölüm vakasının üçte birini oluşturmaktadır.

EN ÇOK ÖLÜM İSTANBUL'DA

2013 yılında iş kazası sonucu ölümlerin en yüksek olduğu 17 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Adana, Hatay, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Ş. Urfa, Zonguldak’tır. Hiç ölüm yaşanmayan iller ise Afyon, Bayburt, Hakkari, Tunceli olarak görünmektedir.

MESLEK HASTALIĞI EN ÇOK ZONGULDAK'TA

Meslek hastalıkları SGK istatistiklerinin en gayri ciddi yanını oluşturmaktadır ve 81 il içinde yalnızca 19 ilde ve 371 vakadan ibarettir! 371 vakanın 215’i sigortalılığı bittikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulanları kapsamaktadır. İller sıralamasının ilk beşi, Zonguldak 42 kişi, Hatay 35 kişi, İstanbul 28 kişi, Bilecik 15 kişi, Kocaeli 7 kişi şeklindedir! Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56 iken Türkiye’de iş kazaları oranının yüzde 99,998 meslek hastalıklarının on binde 2 oranında olması SGK veri tabanının sorunlu yapısını göstermektedir."

Burcu Oral Evren | KARSIGAZETE.COM.TR

  :

  :

  :

  :

  "2013’te iş kazaları % 291, ölümler % 83 arttı!" hakkında Tweetler

  DİĞER GÜNDEM HABERLERİ