Müdürlere, öğretmenleri memurluktan atma yetkisi!

Öğretmenleri ”AKP'li olmaya zorlayacağı" gerekçesiyle çok eleştirilen yeni eğitim yönetmeliğinin okul müdürlerine çok tartışılacak bir yetki de verdiği ortaya çıktı.
KARŞI GAZETE | RÖPORTAJ

Artık öğretmenlerin memurluktan atılmasına, okul müdürleri karar verecek!
  
ADAY ÖĞRETMENLERE 'AKP’Lİ OL YÖNETMELİĞİ'

14 Mart 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan ve  öğretmenliğe ilk atama ile  aday öğretmenlik sürecini düzenleyen yasanın uygulama yönetmeliği , 17 Nisan'da sessiz sedasız yürürlüğe girdi. 

Öğretmenleri 'AKP'li olmaya zorlayacağı' öne sürülen yönetmeliğin, müdürlere de olağanüstü bir yetki verdiği ortaya çıktı... 

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, Milli Eğitimdeki yönetmelik depremini madde madde Karşı Gazete'ye anlattı. 


İŞTE ÖĞRETMENLERE AKP DAYATMASI YAPAN YÖNETMELİĞİN GETİRDİKLERİ...

"Milli Eğitim Bakanlığı çıkardığı bu yönetmelikle eğitimin tamamen siyasallaşmasının önünü açmıştır" diyen Taştan, şöyle konuştu:

"Okul Müdürlüğü, Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü mülakatlarında EĞİTİM BİR SEN öğretmenlere nasıl ayrıcalıklar tanındığı, diğer sendikalara üye öğretmenlerin nasıl fişlendiği belgeleri ile basında yer almıştı.

Bu yönetmelik AKP iktidarının çıkardığı en yıkıcı yönetmeliktir. Eğitim siyasi hırslara kurban edilmiştir.

2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren muhalif adayların hiçbiri öğretmen olamayacak ya da duruşunu, ideolojisini, inancını, mezhebini gizlemek zorunda kalacaktır. Bu yönetmelik 4+4+4 yasasından sonra eğitime vurulan en büyük darbedir."

EĞİTİMDE BUNLAR DEĞİŞİYOR...

-Üniversitelerde iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak çalışan kişilere yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen olma hakkı verildi. AKP üniversitelere yerleştirdiği kadrolarını öğretmen yapmanın önü açıldı. 

-Performans Değerlendirmesi sonucunda 50 puanın altında kalan aday öğretmenler yapılacak olan yazılı ya da yazılı ve sözlü sınava giremeyecek, aday öğretmenlik unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişiği kesilecektir. 

YANDAŞ OLMAYAN, ÖĞRETMEN OLAMAYACAK

Kısacası Performans Değerlendirme siyasal iktidara yakın olan Maarif Müfettişi, Okul Müdürü ve Danışman öğretmen tarafından yapılacaktır. YANDAŞ OLMAYAN HİÇ KİMSE ÖĞRETMENLİĞE ATANAMAYACAKTIR. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE 150 SUBJEKTİF KRİTER...

- “Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme formu üzerinden …….toplamda üç defa değerlendirilir.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu form, 150 ayrı subjektif ölçütten oluşmaktadır. Örneğin “Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri korur” denmektedir.

Kişinin, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlerini koruyup korumadığı değerlendiriciye göre değişen bir kriterdir. 

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE  SİYASAL DURUŞ MU ETKİLİ OLACAK?

-Milli Eğitim Bakanlığının daha önceki yaptığı sınavlar sonucunda atamasını yaptığı okul müdürlerinin siyasal iktidara yakın görüş ifade eden öğretmenlerden oluştuğu bilinmektedir.

Performans Değerlendirme formunun objektif ölçülerde olmaması, İl Milli Eğitim Müdürü tarafından görevlendirilen bir Maarif Müfettişi, İlgili Okul Müdürü ve Okul Müdürünün belirleyeceği bir danışman öğretmen tarafından doldurulacak olması değerlendirme sonucunun siyasal duruşlara göre yapılacağını açıkça ortaya koymaktadır.

KPSS YOK SAYILIYOR... MEMURİYETLE İLİŞİĞİ KESMEYE MÜDÜR KARAR VERİYOR...

Yönetmelikte, “Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir”  denilmiştir. 

Bu ifade, 4 yıl lisans eğitimi ile öğretmen unvanını almış, ardından KPSS’ye girerek 350 bin aday arasından Aday Öğretmen olarak atanmayı başarmış bir öğretmen adayının öğretmen olup olamayacağına ve memuriyetle ilişiğinin kesilip kesilmeyeceğine Performans Değerlendirmesi yapan Maarif Müfettişinin, Okul Müdürünün ve Danışman Öğretmenin karar vermesi anlamına gelir. 

Bu uygulama, adayın bitirdiği üniversiteyi, girdiği KPSS’yi yok sayan bir uygulamadır.

Burcu Oral Evren | KARSIGAZETE.COM.TR

  :

  :

  :

  :

  "Müdürlere, öğretmenleri memurluktan atma yetkisi!" hakkında Tweetler

  DİĞER RÖPORTAJ HABERLERİ