Kadına şiddetin önlenmesi için devrim gibi öneriler...

Evlenme yaşı 18 olsun, ensest suç sayılsın, iyi hal indirimi kaldırılsın, evleneceklere zorunlu eğitim verilsin... Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerini Araştırma Komisyonu'ndan devrim gibi öneriler geldi...
KARŞI GAZETE | ÖZEL 
 
Meclis'te kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması ve önlenmesi için kurulan araştırma komisyonu, taslak raporunu hazırladı. Karşı Gazete'nin ulaştığı; 796  sayfalık raporda çok önemli tespitler yer alıyor... İşte en çok dikkat çeken öneriler...

EVLENME YAŞI 18 OLSUN

Üst normlarla uyumlu hale getirilmesi açısından Türk Medeni Kanunu’ndaki evlenme yaşının on sekiz olarak değiştirilmesi yönünde mevzuatta düzenleme yapılmalı.

ENSEST SUÇ SAYILSIN, TANIMI YAPILSIN

Çocukların yüksek yararı ile aile yapısı ve düzenini ihlal edici olması nedeniyle; öncelikle mevzuatımızda "ensest" kavramı tanımlanmalı;  "Ensest" , Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrı bir başlık altında suç olarak düzenlenmeli. 

EVLENECEKLERE ZORUNLU EĞİTİM

“Evlendirme Yönetmeliği”nde belirtilen “evlenme ehliyeti” ni edinmenin koşulları arasına; kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, kız ve erkek çocuklarına ayrımcı olmayan eğitim ve çocuğa yönelik şiddet/istismar konularının yer aldığı uygun eğitim ve bilgilendirme programlarına katılım zorunlu tutulmalı. 

PEMBE ODA AYARI

Cezaevlerindeki eş görüşme odalarında bulundurulacak eşyaların kesici ve delici olmayan ya da bu hale getirilemeyenler arasından seçilmesi, ayrıca oda ve eklentileri içerisinde bulunan yatak, sandalye, televizyon, duş başlığı gibi eşyaların bulundukları yere sabit olarak yerleştirilmesi yönünde mevzuatta düzenleme yapılmalı. 

TAKDİR İNDİRİMİ KALDIRILSIN

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, adam öldürme, işkence, hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralama gibi suçlarda cezaların caydırıcı olması amacıyla ve yukarıda sayılan nedenlerle takdir indirimi uygulanmamalı.

İNFAZ SİSTEMİ FARKLI OLSUN

Kadına yönelik olarak işlenen şiddet suçları" ile "cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar" dan mahkum olanlara,  işlenen suçun niteliğine göre farklı bir infaz rejimi uygulansın.

 İŞ YERİNDE MOBBİNG, SUÇ OLSUN!

İşyerinde psikolojik tacizin (mobbing) Türk Ceza Kanunu’nda açık tanımı yapılsın,  ayrı bir başlık altında suç olarak sayılsın. 

 ŞİDDET İÇEREN BİLGİSAYAR OYUNLARI VE OYUNCAKLARA ENGEL
               
Toplumsal cinsiyet rollerini oluşturan, pekiştiren oyuncaklar ile şiddeti özendiren dijital oyun ve oyuncakların kullanımını önlemeye yönelik ilgili Bakanlıklarla protokoller yapılmalı. 

 TDK'YA "MÜSAİT" TEPKİSİ... 
       
-  Erkek egemen zihniyetin hakim olduğu toplumsal yapının yarattığı olumsuzlukları vurgulayan bir söylem geliştirilmesi amacıyla; Türk Dil Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği içinde, dilimizde yer alan ve kadınlar aleyhine ayrımcılık, şiddet ve cinsiyetçi ifadeler içeren sözcük ve deyimler, sözlüklerden ayıklanmalı. 

MEAL, TEFSİR VE HADİSLERDE AYRIMCILIKLA MÜCADELE EDİLMELİ

Kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla dinin ilişkilendirilmesini önlemek üzere; ilmihal, meal ve tefsirlerdeki ayrımcılık ve şiddeti meşrulaştıran ifadeler ve dine atfedilen sahih olmayan hadislerle mücadele etmeye yönelik kampanyaların ve farkındalık çalışmalarının Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine devam edilmesi,

KURAN KURSLARINDA ŞİDDET VE MAHREMİYET EĞİTİMİ VERİLMELİ
             
Kuran kurslarında çocukların anlayacağı dilde kadın erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet ve mahremiyet eğitimlerinin verilmeli.

MEDYADA KULLANILAN İFADELERE DİKKAT EDİLSİN

 “Namus cinayeti”, “namusun temizlenmesi”, “namusun kirlenmesi”, “namus/töre kurbanı”, “aile meclisi”, “töre infazı”, “çılgın koca”, “gönlünü kaptıran” vb. ifadeler yerine “töre adı altında işlenen cinayetler”, “sözde namus cinayetleri”, “erken yaşta evlenmeye zorlananlar” gibi ifadeler, medyada  kullanılmasın. 

GÜVENLİ İNTERNET YAYGINLAŞSIN

Çocukların internet üzerinden ve diğer şekillerde pornografik ve şiddet içerikli yayınlara maruz kalmalarının engellenmesi, çocukların siber zorbalıktan korunması için “güvenli internet” uygulaması yaygınlaştırılsın. 


 Burcu Oral Evren | karsigazete.com.tr

  :

  :

  :

  :

  "Kadına şiddetin önlenmesi için devrim gibi öneriler..." hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ