Hükümetten kadınlara 'ahlaksız teklif'

Hükümet'in doğum sonrası emzirme iznini kaldıran ve yeniden düzenleyerek, yarı zamanlı çalışma olanağı getiren Aile Paketi'nde 'işçi-memur' ve 'birinci, üçüncü' bebek ayrımı yaptığı ortaya çıktı.
KARŞI GAZETE | ÖZEL 

AYRIMCI AİLE PAKETİ


Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülen ve kabul edilen Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na 'ayrımcılık' eleştirisi geldi.  CHP'nin, aynı zamanda çocuk doktoru olan Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, paketle ilgili önemli uyarılar yaptı. 

MEMUR ANNE, İŞÇİ ANNE FARKLI MI?

Karşı Gazete'ye konuşan Atıcı, memur ve işçi annelere, kadrolarına göre  tanınan hakların birbirinden farklı olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Birinci, ikinci ve üçüncü çocuklarının doğumunda annelere verilen iznin de farklılık göstermesinin doğru olmadığı uyarısı yaptı. Atıcı, 'birinci çocuk daha değersiz, üçüncü çocuk daha mı değerli?' diye sordu. 

Aytuğ Atıcı şöyle konuştu:

"İZİNLERDE EŞİTLİK OLMALI"

”İlk çocuğu doğuranlara iki ay, yarı zamanlı çalışma izni var. Tam ücret alacaklar. 

İkinci çocuğu doğuranlar dört ay, üçüncü çocuğu doğuranlar altı ay... Biz CHP olarak bunun herkese altı ay uygulanmasını öneriyoruz. Yani kadın doğumdan sonra normal izinlerini bitirdikten sonra, altı ay yarı zamanlı çalışsın, tam ücret alsın istiyoruz. 

4-A'DA VAR; 4-B'DE, 4-C'DE YOK!

Hükümetin tasarısı, sadece devlet memurlarını içeriyor. O da 4-A'lıları kapsıyor sadece. 

4-B'lileri, sözleşmelileri içermiyor. 4-C gibi geçici memurları içermiyor. 4-D gibi kamu işçilerini içermiyor. Biz ise hiçbir ayrım yapılmadan kamu emekçilerinin tamamı yani 4-A, 4-B, 4-C, 4-D kim varsa, kamuda çalışanların hepsine; ayrıca özel sektörde çalışan işçilerin de tamamına aynı hakların verilmesini istiyoruz. Çünkü burada konu annedir, konu bebektir.  
BEBEK AYNI BEBEK... İŞÇİ, MEMUR NE FARK EDECEK!

Memurun da bebeği bebektir, işçinin de bebeği bebektir. Onun da anne sütüne ihtiyacı vardır. CHP olarak, bu uygulamaları en üst seviyede eşitleyecek önergelerimiz var. 

Birinci çocuğunu doğuran bir annenin, şu an hakkı olan günde 1,5 saatten süt izinlerini hesaplandığınızda iki ay izin yapıyor zaten. Yani iki ay yarı zamanlı çalıştırıp, tam ücret verdiğiniz zaman aslında anne bugüne göre zararda. Çünkü zaten bir yıl boyunca günde 1,5 saat süt izni var. Bu da dört aya denk gelir. Ama Hükümet bu tasarıyla diyor ki 'süt iznini kullandırmayacağım, onun yerine ilk çocukta iki ay yarı zamanlı çalışacak, tam maaş alacak.' O zaman  zararda kadın!

İkinci çocukta izin 4 ay olarak öngörülmüş. İkincide izin, şimdiki ile  denkleniyor. Üçüncü çocuğu doğurur ise biraz artıya geçiyor. Ama biz diyoruz ki; anne, bebek arasındaki ilişki 6 ay süreyle kesintisiz olmalıdır. Bu bizim değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve UNICEF'in görüşü.  Ben de bir çocuk hekimi olarak bunu yıllarca insanlara önerdim. 6 ay boyunca bebekler sadece ve sadece anne sütü almalıdır. Bunun için de anne ile çocuk arasında hiçbir kopukluk olmamalı. İster birinci, ister üçüncü çocuk olsun... 

"BİRİNCİ ÇOCUKTA ANNENİN DAHA ÇOK ZAMANA İHTİYACI VAR"

Üstelik birinci çocukta anne daha az tecrübelidir. Çocuğa nasıl bakacağını bilmez. Süt ile ilgili ciddi sorunları olur. O yüzden birinci doğumlarda sıkıntıları biz daha fazla görürüz. Ama en azından birinci, ikinci, üçüncü çocukta süre eşit olmalı. Kamu çalışanları ile işçiler arasında da eşitlik olmalı. 

BÜTÜN KADINLAR EŞİTTİR!

Burada konu kadının nerede çalıştığı, kaç doğum yaptığı değil. Eşit şekilde kadınların haklarını almaları ve çocuklarına bakmalı. Bunu yaparken de iş hayatının dışına atılmamalarına yönelik tedbirler alınması. Paketteki, yarı zamanlı çalışma ile kadının yükselmesinin engellenmesi ya da kadın istihdamının azalması endişeleri doğuyor. Bunların  önüne geçilmesi gerek...  Buna ilişkin hükümlere ihtiyaç var. Teşvikler ve kotalarla bunlar uygulanabilir."

CHP'NİN 'MEMUR- İŞÇİ ANNE' VE 'BİRİNCİ- ÜÇÜNCÜ BEBEK' UYARILARI DİKKATE ALINDI 

Birinci çocuğunu doğuran anneye iki ay izin, üçüncü çocuğunu doğuran anneye altı ay izin öngörün tasarı için 'kadınlara ahlaksız teklif, amaç anneyi desteklemek değil üçüncü çocuğu bulmak' değerlendirmesi yapan Atıcı'nın bazı uyarılarını dikkate alan Hükümet, pakette kısmi iyileştirme yaptı.  

Buna göre; 

-Birinci, ikinci, üçüncü çocukta izin süreleri eşitledi ve tamamı için 6 ay sınırı getirildi. 

-Memur anne ile özel sektördeki işçi annelerin de izin süreleri eşitledi. Özel sektördeki işçiler ve 4-A ile çalışan kadınların tamamı, doğum izinleri bittikten sonra 6 ay yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak kamudaki sözleşmeli memurlar (4B,4C vb.) yine kapsam dışında. 

-Memurlar bu izin bu süresinde tam maaş alacak, işçilerin de alacağı para, hemen hemen maaşını bulacak. 

-Evlat edinilmesi halinde  verilen annelik/  babalık izni için  çocuğun 3 yaştan küçük olma şartı  da kaldırıldı. 

HÜKÜMET, BU ÖNERİLERİ İSE REDDETTİ!

-Kadın cezaevlerinde anneleriyle kalan bebekler/ çocuklar  birinci derece yakınları ile sınırsız görüşebilsin. Aynı kural, bebeği dışarda kendisi cezaevinde olan anneler için de geçerli olsun. 

- Çocuk Cezaevleri kapatılsın, tamamı Çocuk Eğitim Evi'ne dönüştürülsün.  Çocuklar, aile ile rehabilite edilerek topluma kazandırılsın. 

-Çocuk Eğitim Evleri,  Adalet Bakanlığı'na değil,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlansın. 

-Çocuk tutuklular, yetişkinlerin tutulduğu cezaevlerinde asla tutulmasın.  

-Cezaevlerindeki çocuklardan, yemek bedelleri  tahsil edilmesin. 

- Cezaevlerinde ailelerin, çocuklarını ziyaret etmeyi istemeleri halinde, giderlerini  Devlet karşılasın. 

- Cezaevinde kalan çocuklar çıktıktan sonra mutlaka işe yerleştirilsin.  

-12 Eylül darbesi nedeniyle işsiz kalan, gözaltına alındığı için bir şekilde işini kaybedenlerin geriye dönük borçlanarak emekli olması sağlansın.

Burcu Oral Evren | karsigazete.com.tr

  :

  :

  :

  :

  "Hükümetten kadınlara 'ahlaksız teklif'" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete