​CHP'de Kemal Derviş korkusu

CHP, ekonomiyi çiftçinin belini kıran Tütün Yasası'nın mimarı Derviş'e mi emanet edecek?
KARŞI GAZETE | ÖZEL

Tahıl Ambarı Konya'nın milletvekili Atilla Kart, parti yönetimini açıklama yapmaya çağırdı...    Karşı Gazete'ye konuşan Kart; "ön yargılı değilim ama çiftçinin belini büken uygulamalarıyla tanınan Derviş'e  bu görevin verileceğine dair duyumların yarattığı kaygının yok edilmesi gerekiyor" dedi.

Kart, gazetemize yaptığı açıklama aracılığıyla  parti yönetimine şöyle seslendi:

Siyasette de, genel ilişki ve davranışlarda da önyargılı olmamak gerektiği açıktır. İlkeli olmak kaydıyla, elbette değişen ve gelişen şartlar gözönüne alınarak yeni değerlendirmeler her zaman  yapılabilir. Bu yaklaşımla değerlendirme yapıldığında, Koalisyon Hükümetlerinin “tu kaka” olduğu yönünde yaratılmak istenilen algının,  dayanıksız ve içinin boş olduğu görülür.

Türkiye gibi her anlamda “çoğulcu” yapıya sahip olan toplumlarda, Koalisyonlar pekala uzlaşma ve demokrasiye hizmet eden yapıları oluşturabilir. Yeterki, siyaset kurumu asgari ölçülerde iyi niyetli ve yapıcı olsun.

Nitekim; sanılanın aksine, “DSP-MHP-ANAP’tan” müteşekkil 57. Hükümet, Teknik Devlet yapılanması ve Demokratik Anayasa düzenlenmesi konularında ciddi ve kalıcı hizmetler üretmiştir. 57. Hükümetin elbette eleştirilecek çok yönü vardır.  Ancak; Merkez Bankasının bağımsızlığı, BDDK ve Üst-Özerk  Kurullar yapılanması , Kamu İhale Mevzuatı, KPSS’nin Merkezi Sınava ve aşamaya tâbi tutulması ve 2001 Anayasa Değişiklikleri gibi; Teknik Devlet yapılanmasını Hukuk Devletiyle birleştiren yasal düzenlemeler, takdire şayan düzenlemeler niteliğinde olmuştur.  Bu düzenlemelerin çoğunda Sn. Kemal Derviş’in ciddi katkısı olduğunu , emeğe saygı ve hakkaniyet adına ifade ediyoruz.

Türkiye’de Hukuk Devleti yapılanmasının kurumsallaşmasına ciddi katkı sağlayan bu yapılanmalar, maalesef AKP İktidarlarında çökertilmiş ve içi boşaltılmıştır.  Ancak ne acıdır ki,  aynı Kemal Derviş; tütün, pamuk, pancar gibi tarım üretiminin özünü teşkil eden üretim alanlarımızın yok olması, daraltılması ve kuşatılması konularında da; Çiftçimizin onarılmaz şekilde mağduriyetine yol açan politikaların mimarı olmuştur.  Tarımı yok eden bu politikalar; AKP’nin vahşi kapitalizm uygulamalarıyla birleştiği içindir ki; Soma’lar, Ermenek’ler ve benzeri facialar yaşanır hale gelmiştir.  Tekel, Telekom ve benzeri özelleştirmeler : hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ve hem de yurttaşlarımız için çok ağır bedellere mal olmuştur.

Bu aşamada, şimdiki hal,  daha öte bir değerlendirme yapmak istemiyoruz. Ancak, CHP’ye oy verme eğiliminde olan Yurttaşlarımız, ekonomi politikasının şimdiden Kemal Derviş’e ya da bu ekole teslim edileceğinin kaygısı içindedirler. Bu kaygı ciddi tereddütlere  yol açmaktadır. CHP Yönetimi bu tereddütleri yok edecek değerlendirmeler yapmalıdır. Milletvekili sorumluluğunun ötesinde, sade bir yurttaş olarak,  bu yöndeki “tespit, kaygı ve uyarılarımı” kamuoyuyla paylaşma zorunluluğunu duyuyorum.


Burcu Oral Evren | karsigazete.com.tr

  :

  :

  :

  :

  "​CHP'de Kemal Derviş korkusu" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete