​"İbret-i alem" olsun diye Sayıştay'a bu bilgileri de vermek lazım...

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "İbret-i alem olsun" diyerek çok eleştirilen 1 milyonluk lüks makam aracını iade edeceğini söyledi. Şimdi yine ibret-i alem olsun diye Sayıştay Denetçilerinin istediği bilgileri vermesi bekleniyor...
KARŞI GAZETE | ÖZEL

SAYIŞTAY'A BİLGİ VERİN, İBRET-İ ALEM OLSUN...


Kamuoyu son dönemde yaptığı harcamalarda gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı'ndan Sayıştay raporlarında, denetçilerin alamadığı bilgileri de "ibret-i alem olsun” diye açıklamasını ve diğer kurumlara bu davranışıyla da örnek olmasını bekliyor.Sayıştay'ın 2013 raporunda din hizmetleri bütçesinde görülen sapmaya dikkat çekilmiş, iki yıl önceden Hükümet uyarılmıştı...

 2013 yılı faaliyet genel değerlendirme raporunda, bütçesinde sapma tespit edilen hizmetler tek tek sıralanmış ve bu sapmalarının nedenlerinin -zorunlu olmasına karşın- Sayıştay'a açıklanmadığı vurgulanmıştı.

BÜTÇEDEKİ SAPMANLARIN NEDENLERİNİ, HALKTAN SAKLAMIŞLAR...

Sayıştay denetçilerinin raporunda bütçesinde sapma tespit edilen ancak bunun gerekçesi açıklanmayan hizmetler, tek tek şöyle sıralanıyor.

"Raporda aşağıda yer alan gider kalemlerinde meydana gelen sapmaların nedenlerine ilişkin açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİNDEKİ SAPMANIN NEDENİ AÇIKLANMADI!

1. 2013 yılı Genel Faaliyet Rapor'unda, personel giderleri başlangıç ödeneğinin 97,2 milyar TL,  yıl sonu revize ödeneği 89,9 milyar TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi 96,2 milyar TL olmasına rağmen meydana gelen sapmanın nedenlerine ilişkin 2013 yılı Genel Faaliyet Raporu'nda açıklama yapılmamıştır.

SGK DEVLET PRİMİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNDEKİ SAPMANIN NEDENİ AÇIKLANMADI!

2. 2013 yılı Genel Faaliyet Raporu'nda, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet primi başlangıç ödeneğinin 16,8 milyar TL,  revize ödeneği 14,9 milyar TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi 16,3 milyar TL olmasına rağmen meydana gelen sapmanın nedenlerine ilişkin 2013 yılı Genel Faaliyet Raporunda açıklama yapılmamıştır.

MAL VE HİZMET ALIMI BÜTÇESİNDEKİ ARTIŞIN NEDENİNİ KİM SAKLADI?

3. 2013 yılı Genel Faaliyet Raporunda, mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin 33,4 milyar TL, yıl sonu revize ödeneğinin 47,3 milyar TL, yıl sonu gider gerçekleşmesinin ise 36,4 milyar TL olduğu ifade edilmiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneği ile yıl sonu gerçekleşmesi arasındaki sapmanın görev giderlerindeki ve hizmet alımlarındaki artıştan kaynaklandığı görülmektedir.

Ancak Raporda, hizmet alımlarındaki artışın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaynaklandığı belirtilmesine rağmen görev giderlerindeki artışın sebebi açıklanmamıştır.

"GÖREV GİDERLERİ" KALEMİNDE DİKKAT ÇEKEN SAPMALAR VAR!

2013 yılında görev giderleri için başlangıç ödeneği 752,2 milyon TL olarak öngörülmüş iken, yıl sonu gider gerçekleşmesi 1,9 milyar TL’dir. 2012 yılında da görev giderleri başlangıç ödeneği 707,2 milyon TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 1,8 milyar TL’dir.

Son iki yıla ait genel faaliyet raporları birlikte değerlendirildiğinde, yıllar itibarıyla görev giderlerinde hedef ve gerçekleşmelerde sapmalar olduğu görülmektedir.

EKONOMİK İŞLER, İSKAN HİZMETLERİ VE DİN HİZMETLERİ BÜTÇELERİNDE BÜYÜK SAPMA

Tabloda yer alan Ekonomik İşler ve Hizmetler, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ile Dinlenme- Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonlarına ait gider gerçekleşmeleri ile başlangıç ödenekleri karşılaştırıldığında, % 10’un üzerinde sapma meydana geldiği görülmüştür.

Benzer şekilde 2012 yılında aynı fonksiyonların gider gerçekleşmeleri ile başlangıç ödenekleri arasında % 10’un üzerinde sapma meydana gelmiştir.

Son iki yıla ait genel faaliyet raporları birlikte değerlendirildiğinde, 2012 ve 2013 yıllarında aynı fonksiyonlara ait hedef ve gerçekleşmelerde %10’un üzerinde sapmalar olduğu görülmektedir."

Burcu Oral Evren | karsigazete.com.tr

  :

  :

  :

  :

  "​"İbret-i alem" olsun diye Sayıştay'a bu bilgileri de vermek lazım..." hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ