Ergene'nin kirli suyunu Marmara Denizi'ne dökecekler

Trakya'da yaklaşık 30 yıl önce başlayan çevre kirliliği başta Ergene Nehri olmak üzere, tarım yapılan toprakları da zehirliyor.
KARŞI GAZETE | ÖZEL

Trakya'da yaklaşık 30 yıl önce başlayan çevre kirliliği başta Ergene Nehri olmak üzere, tarım yapılan toprakları da zehirliyor... Şimdi Ergene Nehri'ne akıtılan ağır metallerle kirlenmiş atık suyun, Marmara Denizi'ne dökülmesi gündemde... Ancak gereken arıtma yapılmadan sadece atık su deşarjı yapılacağı  anlaşılan proje, bakın hangi sağlık tehlikelerini barındırıyor?Çorlu’da TTB, TMMOB, Ergene ve Trakya Platformu ile Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'nun hazırladığı raporda bilim insanları önemli uyarılar yaptı.

Tekirdağ Valiliği koordinatörlüğünde Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj AŞ tarafından Ergene Nehri’nden, Marmara'ya deşarjın yapılacağı projenin tehlikelerini, Karşı Gazete  yazıyor...

O BALIKTAN VE PİRİNÇTEN YİYEN KANSER OLUYOR...


-DSİ verilerine göre Ergene nehri yıllardır IV. Sınıf kıta içi kirli sudur ve hiçbir amaç için kullanılamaz.

NİKEL VE KADMİYUM ORANI, TARIM YAPILAMAZ YÜKSEKLİKTE

-Çanakkale Üniversitesi’nden Ali Sungur’un yazdığı doktora tezinde: Toprak örneklerinden metal analizi çalışmasında; toprakta kadmiyum ve nikel miktarının tarım için izin verile- bilir limitlerin üzerinde olduğu bildirilmiştir .(Sungur, 2013).

BALIKLARDAKİ KURŞUN VE ÇİNKO, KABUL EDİLEN DEĞERİN ÜZERİNDE

-Meriç ve Tunca nehirlerindeki ağır metallerin su ve balık türlerindeki etkisini inceleyen  Saniye Sibel Arabacı’nın yüksek lisans tezinde balık numunelerinde ölçülen kadmiyum,kurşun ve çinko konsantrasyonları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 1991 yılı 200.884 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğindeki balık ve yumuşakçalar için önerdiği kabul edilebilir değerlerin üzerinde bulunmuştur (Arabacı, 2011).

ÇORLU'DA YETİŞEN BİTKİLERDE KURŞUN LİMİTİ AŞILMIŞ!

-Çorlu ve civarında yetişen bitkilerdeki ağır metal düzeyleri ile ilgili Semra Çalışkan‘ın yüksek lisans tezinde Yumrulu ve Yapraklı Bitkiler ile Tahılların tamamında Türk Gıda Kodeksi limitlerini aşan kurşun değerleri saptanmıştır. Çorlu‘da yetişen bitki örneklerinde kurşun, kadmiyum ve kurum düzeyleri oldukça yüksek bulunmuştur. Bahsi geçen Tez’de ‘’Bu nedenle bazı yenilebilir bitki örneklerinde bulunan ağır metal düzeyleri halk sağlığı açısından risk oluşturma olasılığı vardır.’’ uyarısı 2007 yılında yapılmıştır. (Çalışkan, 2007).

SULAMA SUYU VE PİRİNÇTE AĞIR METAL ORANI YÜKSEK

-Trakya Üniversitesi tarafından H.H.Tok ‘un öncülüğünde 2001 de yürütülen sulama suyunda ve pirinçte ağır metal düzeylerini araştıran çalışmada, prinçte demir, mangan çinko, kurşun, nikel ve bakır  yüksek bulunmuştur (Tok. 2004).

- 2011 yılında yazdığı Ümit Veysel Filiz’in  hazırladığı yüksek lisans tezinde yörede yetiştirilen çeltik bitkisinde bazı ağır metallerin toksik düzeyde olduğu saptanmıştır. Bunlar kadmiyum, kobalt, krom, nikel, bakır ve demir olarak sayılmıştır (Filiz. 2011).

ERGENE'NİN 750 METRE YAKININDA OTURANLAR KANSER OLUYOR

-Bölgedeki ağır metaller ve kanser konusunda Prof. Dr. Faruk Yorulmaz ve arkadaşlarının Çorlu bölgesindeki yapmış olduğu çalışmada;  kendisinde ve aynı hanede oturan birinci derecedeki akrabasında kanser olanların dereye ortalama uzaklığı 750 metre olarak tespit edilmiş.

MESANE, PROSTAT, BÖBREK KANSERİNE DAVETİYE...

-Prof. Dr. Osman İnci ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalarda, bölgedeki ağır metal kirliliğinin   Mesane kanseri, böbrek, prostat tümörü üzerinde etkisi olduğu belirlenmiş.

Sivil toplum kuruluşları hazırladıkları raporda Tekirdağ Valiliği'ni uyarıyor; bu sağlık sorunlarına dikkat çekiyor. Ağır metallerin arıtılmadan Marmara'ya dökülmesi halinde tüm bu sorunların Marmara bölgesine hızla yayılmasından endişe ediyor.

Burcu Oral Evren | karsigazete.com.tr

  :

  :

  :

  :

  "Ergene'nin kirli suyunu Marmara Denizi'ne dökecekler" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete