AKP'den çok kirli tezgah

İlk defa oy kullanacak olan gençlerin adreslerine Davutoğlu’nun fotoğrafının basılı olduğu ve seçim propagandası yapılan mektuplar gönderildi.
AKP’NİN SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN KİŞİSEL BİLGİLER SIZDIRILDI
 
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL; AKP tarafından Türkiye’de 18 yaşını doldurmuş ve ilk defa oy kullanacak olan gençlerin adreslerine Başbakan Davutoğlu’nun fotoğrafının basılı olduğu ve seçim propagandası yapılan mektupların gönderilmesine tepki gösterdi.

Tanal; Türkiye’nin her yerinde binlerce kişinin ad-soyad, yaş ve adres bilgilerine ulaşmanın bir siyasi partinin kendi çabaları ile mümkün olmayacağını, bu bilgilerin ancak Nüfus Müdürlüklerinden veya YSK’dan alınmış olabileceğini beyan etti.

BİREYLERİN BİLGİLERİ SİYASİLERE SIZDRILDI

Bireylerin kişisel bilgilerini siyasi bir partiye sızdıran kamu kurumları ve bu kamu kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin ve aynı zamanda insanların oluru olmadan kişisel bilgilerini alarak evlerine mektup gönderdiği için AKP’nin suç işlediğini dile getirdi. “Anayasamızın 20’inci maddesine göre –Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

KİŞİNİN AÇIK RIZASIYLA İŞLENEBİLİR

Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir- iken söz konusu olayda mektuplar rastgele gönderilmemiş olup kişiye özel ve kişinin ilk defa oy kullanacağı bilinerek gönderilmiş, burada açıkça Anayasal bir ihlal söz konusu” dedi.

Konuyu Meclise taşıyan Tanal, İçişleri Bakanı Öztürk’e yönelttiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 18 yaşını doldurmuş ve ilk defa oy kullanacak olan vatandaşlarımıza seçimlere ilişkin propaganda malzemesi niteliğinde mektuplar göndermesi ve bu vatandaşlarımızın yaş ve adres bilgilerine ulaşmalarının özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmesi sonucu işbu önergemin verilmesi gereği hasıl olmuştur.
 
1-      Adalet ve Kalkınma Partisi, 18 yaşını doldurmuş olan ve ilk defa 2015 Genel Seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlarımızın kişisel bilgilerine nasıl ulaşabilmiştir.

2-      Bu bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden mi alınmıştır? Yoksa başka bir kurumdan mı temin edilmiştir?

3-      Bu kişisel bilgilere her vatandaş rahatça ulaşabilmekte midir?

4-      Bu kişisel bilgiler herhangi bir kurumdan verildi ise bu durum özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmek anlamına gelip, buna aracı olan kamu görevlileri suç işlememiş midir?

5-      Bu bilgiler Bakanlığınız bilgisi dahilinde verildi ise yasal gerekçesi nedir?

6-      Vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini rızaları olmaksızın alarak seçim çalışmalarında kullanan ve bu kişilere yardımcı olanlar hakkında herhangi bir tahkikat başlatılmış mıdır?

  :

  :

  :

  :

  "AKP'den çok kirli tezgah" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete