CHP'den Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu

CHP’li Taner Kazanoğlu, başsavcılığa dilekçe vererek “şüpheli” sıfatı ile AKP’li Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
İBB Meclisi'nin CHP’li Üyesi Av. Taner Kazanoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Ekim ayı toplantılarında Maslak Towers ve Çiftçi Towers ile ilgili Kadir Topbaş’ın cevaplaması isteği ile Meclis Başkanlığına sunduğu ve Başkan Topbaş tarafından 6 ay geçmesine rağmen cevaplanmayan soru önergeleri hakkında Başsavcılığa dilekçe vererek; görevi kötüye kullandığını, kamuyu zarara uğrattığını ve suç işlediği iddiası ile “Şüpheli” sıfatı ile AKP’li Başkan Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu...

Bakırköy Belediyesi ve İBB Meclisinin CHP’li Üyesi Av.Taner Kazanoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek “Şüpheli” sıfatı ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırladığı suç duyurusunda, “Anayasa 74.Maddeye Muhalefet, 5237 Sayılı T.C.K. 121, 257 ve 204/2 Maddeye Muhalefet, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na Muhalefet, 3071 Sayılı Kanun’a Muhalefet” maddelerine yer veren CHP’li Av. Kazanoğlu suç duyurusunda şu açıklamalara yer verdi:

AÇIKLAMALAR: 1) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Ekim ayı toplantılarında Maslak Towers 2014/151 İBB sayı no ile ve Çiftçi Towers 2014/138 sayı no ile soru önergesi verdim ve gereğinin yapılmasını istedim.(Ek; Soru Önergesi Dilekçeleri)

2) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Kasım ayı toplantısında soru önergelerime neden cevap verilmediği ve bu işlemleri savsaklayan ilgililerin isimlerinin tarafıma verilmesini talep ettim. Ayrıca bu soru önergelerini geciktirerek kamuyu zarara uğratıldığını ve suç işlediklerini de ayrıca belirttim.

3) Daha önceki tarihlerde vermiş olduğum soru önergelerine cevap vermeyip sadece hukuki olarak neden soru önergelerimize cevap vermiyorsun dediğimiz soru önergesine baştan savma bir cevap verilmiştir.

4) Ancak, asıl olarak vermiş bulunduğumuz soru önergelerime bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığı gibi cevap da verilmemiştir. Bahse konu soru önergelerinde Beşiktaş sınırları içerisinde bulunan Çiftci Towers isimli proje ve Sarıyer Sınırları içerisinde bulunan Maslak 42 isimli projelerde kaçak yapılanmaya müsaade edilip haksız bir kazanç yaratılıp yaratılmadığı sorulmuştur. 6 ay gibi bir süredir cevap verilmemesi de bu düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir.

5) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Büyükşehire denetleme yetkisi vermiş ve ilçe belediyelerinin 15 gün içerisinde Büyükşehir Belediyesine cevap zorunluluğu getirmiştir. Buna rağmen savsaklayarak yok ilçe belediyesi cevap vermedi gibi bahaneler üretmek hukuka aykırıdır. Eğer böyle bir durumda varsa oradaki ilgililer aleyhinde de suç duyurusu yapılabilir. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 12.maddesi hükmü gereğince de;“Bilgi edinme başvurularının değerlendirilerek başvuru sahiplerine cevap verilmesi başvurunun yapıldığı kurum veya kuruluşa ait bir yükümlülüktür.”

6) Devlet yönetiminde bulunan kişilerin kanunların belirlediği çerçevenin dışına çıkıp Anayasanın 74. maddesinde hüküm altına alınan vatandaşlık hakkını kullanan insanlara hiçbir işlem yapmama gibi hakları olmadığı gibi vatandaşa cahil cühela muamelesi de yapamaz. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmiş bulunan ve vatandaşın hakkını korumak ve denetleme yetkisi yapmak vazifesinde bulunan İBB meclis üyesinin soru önergesine cevap vermemek suça dahada ağırlaştırıcı bir nitelik kazandırmaktadır. Bu yöneticilerin durumları gizlemeye çalışması ve dilekçe hakkının kullanılmasını engellemesi; görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi gerçeğe aykırı düzenleyen kamu görevlisinin cezai sorumluluğunu (görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma vs.) gerektirdiği kanaatini taşımaktayım.

Şüphelinin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak şüphelinin cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa’nın 74.maddesi,5237 Sayılı TCK ‘nun 121. maddesi, 3071 Sayılı Yasa, 4982 Sayılı Yasa ve ilgili yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda kısaca arz ve izahına çalışılan sebepler ile nazara alınacak diğer sebeplerle; Şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Kaynak: Hıdır Ulağ / www.gercekgundem.com

  :

  :

  :

  :

  "CHP'den Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ