'İlerleme raporunda tek olumlu yan Purçu'

AB 2015 Türkiye İlerleme Raporu'nda Roman vatandaşların sıkıntıları yer aldı.
AB 2015 Türkiye İlerleme Raporunda Romanların yaşadığı skıntılara ilişkin yapılan açıklamaları değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "2015 İlerleme Raporu'nda Romanlara 14 yerde değinilmiştir. Romanların yurttaş olarak eşitlik ilkesinin tam olarak hayata geçmesine hala ihtiyaç duyulmaktadır. Romanlara yönelik politikaların acilen uygulanması lazım. AKP iktidarı bu sorunları yapısal olarak çözme iradesi göstermemiştir. Tekil çözümler ile Roman kardeşlerimin yaşadığı sorunlar çözülemez" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AB 2015 Türkiye İlerleme Raporunda Romanların yaşadığı skıntılara ilişkin yapılan açıklamaları değerlendirdi. Romanlara yönelik politikaların acilen uygulanması gerektiğini vurgulayan Purçu, "2015 İlerleme Raporu'nda Romanlara 14 yerde değinilmiştir. Romanların yurttaş olarak eşitlik ilkesinin tam olarak hayata geçmesine hala ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni anayasa sürecinin tek amacı olmalıdır. Bu amaç romanlar gibi tüm ezilen grupların bir başka deyişle herkesin hakça bir düzende eşitlik içinde yaşamını inşa etmek olmalıdır. İlerleme raporu bizlerin yaşadığı sorunları görünür kılıyor. Ama esas görünür kıldığı hala hayata geçemeyen ulusal strateji ve eylem planı. Romanlara yönelik politikaların acilen uygulanması lazım. Bu aciliyet hastane doğumu olmasına rağmen nüfus kağıdı olmadığı için okula gidemeyen çocuklar için gerekli. Bu aciliyet hala teneke damlarda, evlerde oturanlar için gerekli. Bu aciliyet acil kamulaştırma ile yerlerinden edilenler için gerekli. Bu aciliyet okula devam edemeyip erken ve zorla evlendirilen çocuklar için gerekli. AKP iktidarı bu sorunları yapısal olarak çözme iradesi göstermemiştir. Tekil çözümler ile Roman kardeşlerimin yaşadığı sorunlar çözülemez" ifadelerini kullandı.

"İLERLEME RAPORUNDA CHP'NİN BİR ROMANI MİLLETVEKİLİ YAPMASI, ROMANLAR BAKIMINDAN TEK OLUMLU YAN"

İlerleme raporunda CHP'nin bir romanı milletvekili olmasının romanlar bakımından tek olumlu yan olduğunu ifade eden Purçu, "İlerleme raporunda CHP'nin bir romanı milletvekili yapması, romanlar bakımından tek olumlu yan olarak ortaya çıkmıştır. CHP sözde değil özde roman politikasını oluşturmuş ve aşama aşama uygulamaya geçmiştir. 10.11.2015 tarihinde yayınlanan ilerleme raporunda Romanlara dair şu tespitlerde bulunulmuştur; Anayasa temel hak ve özgürlükleri ve insan haklarını güvence altına almaktadır. Romanların haklarının etkin olarak garanti altına alınmasına hala ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal içerme konusunda sosyal politikanın uyumlaştırılmasında bir gelişme yoktur. Romanların entegrasyonu için ulusal strateji hala kabul edilmemiştir" açıklamasında bulundu.

"ROMANLAR İÇİN EĞİTİMİN DAHA KAPSAYICI OLMASINA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Romanlar için eğitimin daha kapsayıcı olmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Purçu, "Romanlar için eğitimin daha kapsayıcı olmasına ihtiyaç duyuluyor. Roman yurttaşlar için ulusal strateji ve eylem planı hala kabul edilmemiştir. Stratejinin uygulanması için zaman planlaması, bütçesi ve tedbirler ile tesis edilmesi zorunludur. Mart 2015'te Trakya Üniversitesi'nde Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. İlk defa, ana muhalefet partisi olan CHP tarafından bir Roman aday yapılmış ve parlamentoya seçilmiştir. Roman STK'nın şikayeti üzerine bir televizyon dizisi Romanlara yönelik ayrımcı dil kullanmasından dolayı yayından kaldırılmıştır. Romanlara yönelik yeni linç girişimleri bulunmakta ve 30 mahkeme süreci bu konuda devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"BELGESİ OLMAYAN ROMANLARIN SAYISINA İLİŞKİN RESMİ İSTATİSTİK YOKTUR"

Belgesi olmayan Romanların sayısına ilişkin resmi istatistik olmadığına dikkat çeken Purçu, "Belgesi olmayan Romanların sayısına ilişkin resmi istatistik yoktur. Romanların entegrasyonunda veri toplama arttırılmalıdır. Yurttaşlıkla ilgili belgeleri temin etme usulü pahalı ve külfetlidir. Doğum kaydı ve doğum belgesinin düzenlenmesi daha kolaylaştırılmalıdır. Sağlık hizmetlerine erişim geliştirilmelidir. Roman aileler için tıbbi hizmetler büyük oranda erişilebilirdir. Madde bağımlılığı büyüyen bir problemdir. Roman grupların kaliteli eğitim ve istihdama erişim ve sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarında karşılaştıkları ayrımcılık devam etmektedir. Roman toplumunda okula devamsızlıktan kalma yüksek ve çocuk işçiliği büyük bir problemdir. Kentlerin kalkınmasına dair projeler Romanların geleneksel iş fırsatlarından ve dayanışma ağlarından mahrum etmesiyle dezavantaj olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

  :

  :

  :

  :

  "'İlerleme raporunda tek olumlu yan Purçu'" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete