​Kurultayın 'Sonuç Bildirgesi' yayımlandı

Bildirgede “parlamenter sistem” vurgusu yapıldı, teröre karşı insan haklarına saygılı bir güvenlik politikasının oluşturulması gerektiği belirtildi.
Kurultayda, oy birliği ile kabuledilen sonuç bildirgesinde, 35. Kurultay tarafından önümüzdeki süreçte belirlenen hedefler 21 maddede sıralandı. 

CHP’nin 35. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi’nde öne çıkan hedefler şöyle:

“-Parti devleti düzenine son verilmeli, saydam ve hesap verebilir bir hukuk devleti kurulmalı.

-Yargı bağımsızlığı tam olarak sağlanmalı.

-Darbe hukuku ve onu tahkim eden tüm düzenlemeler kaldırılmalı.

-“PARLAMENTO ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ VESAYETE SON VERİLMELİ”-

-Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasaları milli iradenin kusursuz temsilini sağlamak üzere değiştirilmeli. Halkın iradesinin Mecliste baraja takılmadan temsil edilebileceği demokratik siyaset rejimi getirilmeli.

-Kuvvetleri tek elde toplamaya dönük girişimler boşa çıkarılarak kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter demokrasi, güçlü ve etkin kılınmalı. Parlamento güçlendirilmeli, parlamento üzerindeki her türlü vesayete son verilmeli.

-“AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ÜZERİNDEKİ ŞERHLER KALDIRILMALI”-

-Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk paylaşımı, halkın ihtiyaçlarını gözeterek en üst düzeyde katılım sağlanabilecek şekilde belirlenmelidir. Yerel yönetimler güçlendirilmeli, bu doğrultuda ilk adım olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı üzerindeki şerhler kaldırılmalı.

-“ANAYASAYA SAYGILI CUMHURBAŞKANININ GÖREVE GELMESİ SAĞLANMALI”-

-Cumhurbaşkanlığı makamı anayasayı çiğneyen pozisyondan kurtarılmalı. Anayasal sınırlar içine çekilerek, demokratik süreç içerisinde anayasaya saygılı bir cumhurbaşkanının göreve gelmesi sağlanmalı.

-Temel hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalı.

-Devlette her türlü otoriterleşmeye son verilmeli.

-Basın önündeki tüm engeller kaldırılmalı.

-“KÜRT SORUNU SALT GÜVENLİKÇİ POLİTİKALARLA ÇÖZÜLEMEZ”

-Kürt sorunu salt güvenlikçi politikalarla çözülemez. Siyaset kıskacına alınmış olan sorun, barışın toplumsallaştırılmasını hedefleyen ‘üçüncü yol’ perspektifiyle aşılmalıdır. Kürt sorunu, eşit yurttaşlık temelinde, milletin temsil edildiği TBMM zemininde toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ekseninde çözülmelidir.

-Laiklik anlayışı güçlü bir şekilde kurulmalı.

-“ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEKİ İKTİDAR BASKISI KALDIRILMALI”-

-Üniversitelerin üzerindeki iktidar baskısı kaldırılmalı. Akademik özgürlüğün temel koşulları sağlanmalı.

-‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesi ekseninde yayılmacı ve maceracı tuzaklara düşmeden, komşularla iyi ilişkiler esas alan, AB üyeliğini hedefleyen, inanç ve mezhep odaklı siyaseti dışlayan bir dış politika oluşturulmalı.

-Ülkenin her yerinde huzur ve barışın tesis edildiği, terör saldırıları karşısında vatandaşların can güvenliğinin sağlandığı, insan haklarına saygılı bir güvenlik politikası oluşturulmalı.”

Kaynak: ANKA

  :

  :

  :

  :

  "​Kurultayın 'Sonuç Bildirgesi' yayımlandı" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete