Bakanlık'tan Demirtaş açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün basında yer alan iki habere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, “Demirtaş'ın karısı bankamatik memuru” haberine ilişkin, “Haberlere konu olan öğretmene ait raporlar yetkili idarî birimler tarafından incelenerek izne dönüştürülmüştür” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün basında yer alan iki habere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada “Demirtaş'ın karısı bankamatik memuru” adlı habere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Haberlere konu olan öğretmen B.D., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2004 yılından itibaren 112 günü 2015-2016 eğitim - öğretim yılına ait olmak üzere toplam 774 gün hastalık raporuna bağlı hastalık izni kullanmıştır. Bütün öğretmenlerin hastalığa bağlı aldıkları raporlarda olduğu gibi B.D’ye ait raporlar da anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili idarî birimler tarafından incelenerek izne dönüştürülmüştür.”

Bakanlık, ortaöğretime geçiş kapsamında yapılan ortak sınavlara ilişkin olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan haberlerin olduğunu belirterek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı bütün eğitim birimlerinde eğitim öğretim sürecini içeren takvim yaklaşık bir yıl öncesinden ilan edilmektedir. Bu yıl da 2015 – 2016 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ilan edilmiş ve birinci yarıyıla ilişkin eğitim öğretim faaliyetlerinin 28 Eylül 2015-22 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bakanlığımız bu takvimi ilan ederken eğitim öğretim süreci ile ilgili iş ve işlemlerin hukuk kurallarına uygun bir biçimde yürütülmesi için bütün olasılıkları göz önünde bulundurmaktadır. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş kapsamında yapılan ortak sınavlar, çocuklarımızın dönem sonu başarı değerlendirmesinde kullanılmakta; eğitim ve öğretim yılı sonunda ise bir ortaöğretim kurumuna yerleşmesinde değerlendirmeye alınmaktadır. Bu nedenle ortak sınavlara ilişkin değerlendirmelerin yapılması, bütün bu iş ve işlemlerin yürütülmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Öte yandan, demokratik bir hukuk devletinde, bireylerin kamusal iş ve işlemler nedeniyle yargıya başvurmaları da en doğal haklarındandır. Ancak, özellikle bu süreçte yargılama sürecinin uzaması durumunda zamana bağlı bütün iş ve işlemlerin aksamasına ilişkin pek çok örnek yaşandığından, Bakanlığımızca gerçekleştirilen sınav ve yerleştirmelere ilişkin yargılama sürecinin hızlanmasını sağlayacak bir tedbir olmak üzere, TBMM tarafından 10 Eylül 2014 tarihinde, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. Maddesine yeni ilaveler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeyle, yargı kararlarının zamanında uygulanabilirliğini temin etmek, hukuk devletinin gereğini gecikmeksizin yerine getirmek ve telâfisi imkânsız zararların ortaya çıkmasını engellemek amacı güdülmüştür. Bakanlığımız her yıl akademik takvimi ilan ederken, bu süreleri en ince ayrıntısına kadar göz önünde bulundurarak, yargı süreçlerinin yasanın öngördüğü süre içinde neticelenmesini ve böylece yargı kararlarının gecikmeksizin uygulanabilmesini hedeflemektedir.25-26 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen ortak sınavlara ilişkin takvim de bu yasal çerçevede ve bu hassasiyetle ilan edilmiştir.

Sınavların gerçekleştirilmesinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde sonuçlar kamuoyuna ilan edilebilir hale gelmişken, yargılama süreci hassasiyetle takip edilmiş ve kesinleşen yargı kararlarına ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmuştur. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. Maddesi hükümlerinin öngördüğü 48 günlük süre 13 Ocak Çarşamba günü dolmuş, sonuçlar da 15 Ocak Cuma günü saat 19.00'da ilan edilmiştir. Bütün bu iş ve işlemler, Yasanın çok açık bir biçimde tanımladığı 48 günlük süre içinde kesinleşen yargı kararlarına ilişkin hükümler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.” 

  :

  :

  :

  :

  "Bakanlık'tan Demirtaş açıklaması" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete