TARSİM için araştırma isteği

CHP Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Doç.Dr. Okan Gaytancıoğlu'ndan TARSİM için Meclis araştırması isteği.
CHP Edirne Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Doç.Dr. Okan Gaytancıoğlu CHP'li 25 Milletvekilinin imzasını alarak üreticilerin TARSİM ile ilgili yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi ve üreticilerin sisteme neden girmek istemediklerinin tespiti, sistemde yaşanan sorunların çözülmesi, havuzun büyümesi, sistemin daha iyi çalışır hale gelmesi için alınacak tedbirlerin,yapılacak çalışmaların belirlenmesi için meclis araştırması istedi.

Gaytancıoğlu'nun verdiği Meclis Araştırma Önergesi şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

14.06.2005 tarihli 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu uyarınca kurulan ve ülkemizde devlet destekli tarım sigortası poliçelerinin üretim ve hasar işlemlerinin yapılması, riskin paylaştırılması ve reasürans koruması için kurulan havuz olan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Haziran 2006 yılından bu yana faaliyette olmasına rağmen üreticileri sigorta sisteminin içine ekememiş, tarımsal ürünlerde sigortalama %10’un üzerine çıkamamıştır. Üreticiler özellikle hasar tespitinde yaşanan sıkıntılar, hasar ödemelerinin zamanında ve tam olarak yapılmaması nedeniyle mağdur olduklarını dile getirmeye başlamışlardır. Üreticilerin sisteme neden girmek istemediklerinin tespiti, sistemde yaşanan sorunların çözülmesi, havuzun büyümesi, sistemin daha iyi çalışır hale gelmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi için Anayasa’nın 98. Maddesi, iç tüzüğün 104. Ve 105. Maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 30.05.2016
Doç.Dr. Okan GAYTANCIOĞLU
Edirne Milletvekili

GENEL GEREKÇE;

Her 5 kişiden birinin çiftçi olduğu ülkemizde tarıma yeterince destek verilmemekte, çiftçilerimiz üretim maliyetlerinin fazla olması ve ürettikleri ürünleri düşük fiyata satmaları nedeniyle büyük sıkıntılar içersinde üretim yapmaya çalışmaktadırlar. Tarımsal üretim doğal koşullara bağımlı olması nedeniyle risk ve belirsizliklerin çok fazla olduğu hassas bir faaliyet sahasıdır. Kuraklık, sel, don, yangın, hastalık gibi olaylar tarımsal üretimde belirsizliğe neden olan başlıca olaylardır. Böyle durumlarda üreticiler zarara uğramakta ve mağdur olmaktadırlar. Bu mağduriyeti giderebilmek için tarımda sigortalamaya gidilebilmektedir.

Ancak ülkemizde tarımda sigorta uygulaması yetersizdir. Ülkemizde bu konuda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) devlet destekli tarım sigortası poliçelerinin üretim ve hasar işlemlerinin yapılması, riskin paylaştırılması ve reasürans koruması için kurulmuş havuz olarak 14.06. 2005 tarihli 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" uyarınca kurulmuştur. Havuzun görevleri arasında prim tahsilatı, hasar tespiti, tazminat ödemesi, reasürans teminatı bulma ve istatistiksel çalışmalar, reklam ve fon yönetimi yer almaktadır. Ancak üreticilerimiz sigorta primlerine enflasyon oranın üzerinde zam yapılaması, sigorta primlerinin yüksek olması, hasar ödemelerinin zamanında ve tam yapılamaması gibi nedenlerle sigorta yaptırmamaktadır.

Edirne İlimizde de dolu yağması sonucu buğday üreticilerimiz büyük zarara uğramış, tarlalarını bozarak yerine ayçiçeği ekmiştir. Üreticimi büyük mağduriyet yaşamıştır. Ancak TARSİM ise üreticinin mağduriyetini giderememiştir. Bu sadece bir bölgemizdeki durumdur.

TARSİM’in tüm bu nedenlere çiftçileri sigorta sisteminin içine çekememesi, yeterince desteklenmeyen ve her geçen gün üretim yapması zorlaşan çiftçilerimizin mağduriyetini arttırmaktadır. Bu yüzden Tarım Sigortaları Havuzu Sistemi’nin tüm boyutları ile incelenmesi, sorunların tespit edilip çözüme kavuşturulması için konunun tüm boyutları ile araştırılmasını arz ederiz.

  :

  :

  :

  :

  "TARSİM için araştırma isteği" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete