Einstein’in ‘Genel Görelilik’ kuramına karşı deney yapıldı

Türkiye'de ilk defa Albert Einstein'ın ‘Genel Görelilik’ kuramına karşı deney yapıldı.
Türkiye'de ilk defa Albert Einstein'ın ‘Genel Görelilik’ kuramına karşı deney yapıldı. Deney; İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Belarusya Devlet Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşti. Deneylerin sonucunda, Einstein’in ‘Genel Görelilik’ kuramından farklı olarak hareketli parçacıklar için çeşitli sonuçlara ulaşıldığı ifade edildi.

'GENEL GÖRELİLİK' KURAMINA KARŞI DENEY

'Genel görelilik ya da göreliliğin genel' kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı ve bugün modern fizikteki kütle çekimin tanımıdır. Genel görelilik, özel görelilik ve Newton'ın evrensel kütleçekim yasasını genelleştirerek kütleçekimin uzay ve zaman ya da uzay zamanda tanımlanmasını sağlar. ‘Genel Görelilik’ kuramı ile ilgili İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde gerçekleşen toplantıya; İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Akkuş, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Arık, Belarusya Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alexander Kholmetskii katıldı. Toplantıda; 2007’de yeni öngörülerinin ispatlanması için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen deney sonuçları açıklandı. Türkiye’de ilk defa bu çapta bir deneyin yapıldığının altı çizildi. Bu çalışmayla Einstein’in 'Genel Görelilik' teoreminden farklı olarak hareketli parçacıklar için çeşitli sonuçlara ulaşıldığı, ileride tekrarlanan deneylerle kesin sonuca ulaşacakları belirtildi.

Prof. Dr. Tolga Yarman, yapılan bilimsel deneyin şizofrenik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Yarman, şöyle devam etti: “Bu şu demek gökyüzünü anlamak için yonttuğumuz kurgularla, atomu kurgulamak için ortaya kurduğumuz kurgular çok farklı ve bu bir şizofreni meydana getiriyor. Bu yaklaşımla söz konusu şizofreni ortadan kalkıyor. Yani gökyüzü için yonttuğumuz kurgularla atoma bakabileceğiz. Atom için yonttuğumuz kurgularla gökyüzüne bakabileceğiz. Ayrıca bu kuram kara deliklerin çocuklarımıza anlatabileceğimiz masallar ortaya koyacağını anlatıyor.”


  :

  :

  :

  :

  "Einstein’in ‘Genel Görelilik’ kuramına karşı deney yapıldı" hakkında Tweetler

  DİĞER BİLİM & TEKNOLOJİ HABERLERİ