TGF: Yeni yönetmelik yok hükmündedir!

Türkiye Gazeteciler Federasyonu basın kartları yönetmeliği değişikliği ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklama da basın kartlarının iktidara uygun ve demokrasiye aykırı bir şekilde değiştirildiği dile getirildi. 

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce Basın Kartları Yönetmeliği’nde iktidara uygun ve demokrasiye aykırı bir değişiklik yapıldı!

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe Basın Kartları Yönetmeliği’nin en dikkat çekici maddesi mevcut Basın Kartları Komisyonu yapısının tamamen değiştirilerek, komisyondaki bağımsız ve meslek ilkeleri doğrultusunda hareket eden kurumların yok edilerek komisyon dışına itilmesi oldu.

2001 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle 13 kişiden oluşan Basın Kartları Komisyonu, 15 kişiye çıkarıldı ancak Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin komisyondaki temsilleri kaldırıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın üç temsil hakkı da bire düşürüldü.

Yönetmelikte 15 kişiden oluşacak Basın Kartları Komisyonu tarafından alınacak kararların “Genel Müdür”ün onayının ardından yürürlüğe girecek olması da dikkati çekti. Böylece 15 kişiden oluşan komisyonun aldığı kararlar geçersiz kılınarak binlerce gazeteciyi ilgilendiren basın kartı hakkı BYEGM Genel Müdürü’nün iki dudağı arasına bırakıldı. Bu değişikliğin ardında; Aralık 2014 tarihinde toplanan Basın Kartları Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen BYEGM Genel Müdürü’nün meslekte 20 yılı dolduran ve Sürekli Basın Kartı taşımaya hak kazanan 94 gazetecinin kartlarını gerekçe göstermeden reddetmesinin yattığı apaçık ortadadır.

Konuyla ilgili Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Vekili Yılmaz Karaca, BYEGM tarafından yapılan yönetmelik değişikliğinin mevcut komisyonu “lağvetmek” ve gazetecilerin seslerini susturmak amacı taşıdığını söyledi. Karaca, yönetmelik değişikliğinin tamamen siyasi olduğunu ve devletin kurumlarını iktidarın istekleri doğrultusunda ‘dizayn’ etmenin bir parçası olduğunu belirterek, yönetmeliğin iptali için yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

TGF YARGIYA TAŞIYOR

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Yılmaz Karaca tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ‘tarihi” bir yönetmelik değişikliğine imza attı! 94 gazetecinin sürekli basın kartını onaylamamak için yaklaşık 9 aydır toplanamayan komisyon kısa bir süre önce ‘yoğun başvuru’ gerekçesiyle ertelenmişti. Bu yönetmelik değişikliği ile birlikte ertelemenin asıl amacı da ortaya çıkmış oldu. Bu değişiklik tamamen siyasi bir karardır ve iktidarın devletin kurumlarını ‘dizayn’ etme amacının somut bir göstergesidir. Basın Kartları Komisyonu’nda bir üye ile uzun yıllardır temsil edilen Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve dolayısıyla Anadolu Medyası son değişiklikle birlikte yok sayılmıştır. Komisyonunun üye sayısı 13’ten 15’e çıkarılmış fakat içi boşaltılmış, komisyondaki muhalif görülen isimler ve kurumlar sistem dışına itilmiştir. Basın Kartları Komisyonu’nun bu üye yapısı iktidarın ve onun emrindekilerinin tek ses istediğinin bir göstergesidir. Devletin bütün kurumları ‘dizayn’ ediliyor, dik duruş sergileyenler, kendilerinden olmayanlar birer birer yok ediliyor. Bu büyük bir demokrasi ayıbıdır.

Demokrasinin, çok sesliliğin, farklı düşüncenin teminatı olması gereken siyasi iktidar ve onun emrindekiler ne yazıkki demokrasinin kökünü kazıyorlar. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak, 76 basın meslek örgütünü ve federasyona bağlı 20 binden fazla gazeteciyi yok sayan bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Giderayak, adeta yangından mal kaçırır gibi hiçbir kuruma danışmadan hazırlanan bu yönetmelik bize göre ölü doğmuştur ve yok hükmündedir. TGF olarak avukatlarımız aracılığıyla konuyu bugün yargıya taşıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

  :

  :

  :

  :

  "TGF: Yeni yönetmelik yok hükmündedir!" hakkında Tweetler

  DİĞER MEDYA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete