CHP'den Erdoğan'ı görevden aldıracak yasa teklifi

CHP'li Tanal Meclis'e Erdoğan'ın görevini kötüye kullandığını ve buna binaen halk tarafından yetkilerinin geri alınabileceğini söyledi.
KARŞI GAZETE | ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL; 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2’nci maddesine eklenecek yeni bir hüküm ile Cumhurbaşkanlarının görevlerinin gerektirdiği yetkileri ve tarafsızlık ilkesini kötüye kullanmalarına karşı halk tarafından görevden alınabilmesi bu şekilde halkın seçtiği Cumhurbaşkanını görevini layıkıyla yerine getirmediğini düşündüğü zaman tekrar görevden alabilmesi, bu sayede Cumhurbaşkanlarının tasarruflarında keyfiliğin, kötü niyetin önüne geçilmesini istemiştir.
 
Tanal’ın Kanun teklifinin gerekçesi şu şekildedir; “Anayasamızın 8. Maddesine göre; “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.”
 
Anayasamızın 101’inci maddesinin son fıkrasına göre ise; “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.” Şöyle ki; Cumhurbaşkanı hangi şart altında olursa olsun tarafsızlığını yitirmemeli ve tüm siyasi partilere eşit mesafede yaklaşmalıdır.

ANAYASA İHLALLERİ
 

Anayasamızın 103’üncü maddesine göre ise Cumhurbaşkanının görevine başlaması için içtiği And şu şekildedir;

Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
 
Özellikle 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde bariz biçimde şahit olduğumuz üzere Cumhurbaşkanı’nın Devletin olanakları ile belli bir partinin lehine çalışabildiği, miting alanlarında o parti lehine oy istediği ve bu yapılan Anayasal ihlallere karşı herhangi bir kurumun harekete geç(e)mediği açıkça görülmüştür.

HALK TARAFINDAN YETKİLER GERİ ALINABİLİR
 

Cumhurbaşkanlarının Anayasa, Kanunlar ve etik değerlere aykırı biçimde yaptığı tasarruflar karşısında yetkili mercilerin çaresiz kaldığı, herhangi bir müeyyide getiremediği ve bu davranışların Cumhurbaşkanı tarafından şiddetini arttırarak devam ettiğine şahit olduğumuz bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı olan bir şahsın Anayasa’yı, kanunları ve ettiği yemini bir kenara koyarak belli bir siyasi partinin lehine çalışmasının halk nezdinde tepki çektiği, halkın güvenini kaybettiği de aşikadır.
 
Cumhurbaşkanı her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başı olsa dahi bu yetki hareketlerinin keyfi olmasını sağlayamaz. Her kim olursa olsun Anayasa ve yasalara uymak zorundadır.
 
Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin teklifi ile aday gösterilerek halk tarafından seçilmesi demokratik hukuk Devletinin gereğidir. Cumhurbaşkanına bu önemli ve büyük sorumluluk gerektiren yetkileri halk veriyorsa yine halkın güvenini sarsan, tarafsızlığından şaibeye düşüren tasarrufları nedeniyle halk tarafından bu yetkiler geri alınabilmelidir.

Yukarıda belirtildiği üzere, işbu kanun değişikliğine ilişkin teklifim ile Cumhurbaşkanlarının görevlerinin gerektirdiği yetkileri ve tarafsızlık ilkesini kötüye kullanmalarına karşı halk tarafından görevden alınabilmesi bu şekilde halkın seçtiği Cumhurbaşkanını görevini layıkıyla yerine getirmediğini düşündüğü zaman tekrar görevden alabilmesi, bu sayede Cumhurbaşkanlarının tasarruflarında keyfiliğin, kötüniyetin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.”

KARSIGAZETE.COM.TR

  :

  :

  :

  :

  "CHP'den Erdoğan'ı görevden aldıracak yasa teklifi" hakkında Tweetler

  DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete