close
Günün Videosu

Ergenekon mağduru ”Teğmen”den mesaj var!

Çözüm süreci, artan terör saldırıları, özerklik ilanı, Ankara'nın izlediği politika ve Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün yurtdışına kaçışı.... Karşı Gazete sordu, Ergenekon mağduru, Teğmen Mehmet Ali Çelebi cevapladı.
KARŞI GAZETE | RÖPORTAJ

”YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRMEK BÜYÜK YANLIŞ"

-Terör olaylarının seçimden sonra birden bire artmasının nedeni sizce ne  olabilir?


Seçimlerden egemen siyaset işleyişini sarsan sonuçlar çıkması ile terör olayları arasında bir bağ elbette ki var. Güçlü bir bağ bu, ama olay sadece bununla bitmiyor. Bu olayların artması sadece seçim sonuçlarıyla ilgili değil. Uluslararası dengeler (Almanya ile ABD'nin Patriotları çekmesi artçı bir sonuç olarak okunabilir mesela), Türkiye'yi de içine alan bölgesel şiddet denklemi ve meşru olmayan yollarla, kapalı biçimde sürdürülmeye çalışan 'Çözüm Süreci' terör olaylarının artışı ile doğrudan bağlantılı. Tabii AKP'nin özellikle dış politikada izlediği felaket-getirici politikalarla bu manzaranın ortaya çıkışındaki temel sorumluluğu hiç unutulmamalı. Yurtta Barış, Dünyada Barış stratejisini değiştirmek büyük bir yanlıştı.

"HDP BARAJI AŞTI, GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ"

Şöyle denebilir: HDP'nin barajı aşmasıyla güç dengeleri değişti ve aslında ortada olan ama hasır altı edilmiş her şey ortaya saçıldı denebilir. Bir boşluk oluştu ve öyle görünüyor ki iktidarın bu boşluğa yerleşebilecek meşru takati kalmadı. Boşluk şiddetle doldurulmaya çalışılıyor. Yeni bir olay var karşımızda, denklemdeki tüm faktörleri ve güçleri sağlıklı değerlendirmek için biraz daha zaman gerekecek. 

"TERÖRÜN ARTMASININ TEK NEDENİ, ERKEN SEÇİM PLANLARI DEĞİL"

-Terör olaylarının artmasının, erken seçime yönelik bir taktik olabileceği yorumlarına katılıyor musunuz? Erken seçime yönelik bir Hükümet girişimi olarak değerlendiriyorsanız, PKK bu durumda AKP'ye örtülü destek vermiş olmuyor mu? Bu durum nasıl açıklanabilir?


Nedenin sadece bu olduğunu düşünmek isteyenler var ama ben buna kısmen katılıyorum, bütünüyle aynı kanıda değilim. Tüm bir şiddet sarmalını ve terör hadiselerini erken seçime yönelik bir strateji olarak yorumlamak kısmen doğru olur. Bölge çok sıcak, emperyal güçler oyun alanında ve bizler de bundan etkileniyoruz. Gerçek göründüğünden ve sanıldığından çok daha karmaşık. Duygular sel gibi akıyor ama aklı da terk etmemek lazım. PKK da bu oyunun içinde elbette, müzakere edenlerin barış yüzünden savaş yüzüne geçmiş olması baştan beri samimi olmadıklarının temel bir işareti. Gizli ajandalar ve iktidar hırsları var. Barış için güç damarlarından, iktidar açlığından vazgeçmek gerekir ama böyle bir irade gerçek anlamda ne yazık ki yoktu müzakare sürecinde. Samimi olan ise barış ve kardeşlik isteyen halktı. 

"YÜREKLERİ AÇIKTAN YA DA GİZLİDEN PKK İÇİN ATARSA..."

-HDP'nin Meclis'te 80 milletvekili ile temsil edilmesine karşın, PKK'nın terörü tırmandırmaya yönelik saldırılarını çelişkili buluyor musunuz?


Elbette, büyük bir çelişki. Demokrasi ve sivillik açısından büyük bir sorun var burada. Demokratik meşruiyet alanında PKK gibi terör örgütlerine yer yoktur. Sivil siyaset ile silah yan yana yürüyemez. Öte yandan, HDP'nin kimi yakınmaları ve ayrışmaları olsa da PKK terörü ile arasındaki iişkiyi bir çelişki olarak gördüğünü söylemek güç.  Net bir çizgi çekemiyorlar PKK ile aralarına ve terörün gölgesinde demokrasiden bahseden zayıf bir sese dönüşüyorlar. Yürekleri açıktan ya da gizliden PKK için atarsa, Türkiye için nasıl düşünecekler? Türkiye aklına nasıl dahil olacaklar ki!? Projeleri Türkiyelileşme idi ama şu an daha çok Ortadoğululaşma eğilimindeler. Meşru siyaset yollarında kendilerini ifade etmeliler, demokratik bir şekilde karşılıklı konuşma kanallarını açık tutmak için üzerlerine düşeni yapmalılar. Elbette oturup konuşulacak şeyler var, demokrasinin iyileştirilmesinden ve gerçek anlamda işletilmesinden, eşitlik zeminlerinin güçlendirilmesine kadar ama PKK bu konuşmayı yok eden temel unsurlardan birisidir. HDP konuşmayı var etmelidir. 

"PKK, KAHRAMANLIK VE KURULUŞ MİTİ PEŞİNDE..."

- PKK saldırılarının türü, niteliği, şehit sayısının fazlalığı örgütün çözüm sürecinde güçlendiğinin ya da saldırılara ilişkin uzun süreli hazırlık yaptığının işareti olabilir mi?


Kesinlikle öyle, PKK Çözüm Süreci'ne uygun hareket ediyormuş gibi görünürken, alttan alta şehirlerde özyönetim, halk örgütlenmesi dedikleri bir örgütlenmeyi geliştirmekteymiş. Burada Suriye ve Irak'ta yaşananları çok iyi anlamak lazım. Uluslararası güçler ve İŞİD arasındaki savaş yeni bir durum oluşturdu. Rojava ve diğer kantonlardaki gelişmeler etnik kökenli bir kahramanlık ve kuruluş miti, bir kendi kendini yönetme ve meşruluk alanı üretmek için kullanılıyor. Kanton söylemi bununla ilgilidir. Terör olayları artışı ile sınırlarımızda gelişen böylesi yeni durumlar arasında büyük parelellikler var. 

-Korucuların uyarısı var. Askerin çekildiği üs bölgelerine ve operasyona giderken kullandığı yollara patlayıcı döşenmiş olabileceği yönünde... Böyle bir olasılık sizce de mümkün mü? Eğer haklı bir endişe ise tehlikenin boyutu ne olabilir?

Bunları iyice incelemek lazım, saha hakimiyeti meselesi önemlidir. Milli egemenlik toprak egemenliği demektir. Hukuku terk etmeden milli ve yerel güvenlik en üst düzeye çıkarılmalıdır.

”SORUNUN ÇÖZÜMÜ CHP'DE..."

-İstihbarat zaafiyeti söz konusu mu? TSK'nın karşı operasyonları yeterli mi?


Bu konularda erken akıl yürütmeler pek sağlıklı olmayabilir ama çok daha etkili bir istihbarat ağına ihtiyaç duyduğumuz söylenebilir. Terör bu kadar rahat kol gezememeli. TSK operasyonları önemlidir, milli güvenlikten asla ödün verilemez ama bu sorun sadece bu şekilde çözülemez. Eğitim, demokrasi ve kentli yaşam bilinci oluşturmakla tümüyle çözümlenebilir,  bu yönde adımlar atmak hayatidir.  CHP sürecin dışında bırakılmıştır ama bu sorunu çözebilecek yegane birikime ve kültüre sahip parti CHP'dir. Hem Cumhuriyetin eşit yurttaşlık değerlerini hem de barışı ve özgürlük temelindeki bir demokrasiyi savunuyor. Burada meşru kanallarla, Meclis yoluyla, sivil toplum örgütleri yoluyla büyük bir barış hareketi inşa etmek ve barış iradesini savaş çıkaran taraflara teslim etmemek gerekir. Bizler kardeşiz, silah da şiddet de istemiyoruz, halkın fakir çocuklarına olan oluyor, bunu görmek lazım. Eşitsizlikleri el ve gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyet çatısı altında ve demokratik bir barış iradesiyle çözebilecek gücümüz var. Bilim ve aklı rehber alan bir rotayı çizmek görevimiz. Bu sorunu bu ülkenin çocukları olarak bizler çözebiliriz, çözeceğiz; milli bir çözüm önemlidir; uluslararası güçlerin oyuncağı olmamalı, onların etkisinde binlerce yıllık hukukumuza ve kardeşliğimize halel getirmemeliyiz. Bizi Ortadoğu'ya çekmek istiyorlar ama bizim meselemiz çağdaş uygarlık yarışının bir parçası olmak olmalı. Fakat şunu da söylüyorum, hiç kimse bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve Cumhuriyeti sarsabileceğini aklından bile geçirememeli. Caydırıcı gücümüzü herkes hissetmeli, bu ülke çok büyük bir ülkedir, büyük bir tarihi vardır, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşı vermiştir, başka herhangi bir millete benzemez Türk milleti. Sabrı da büyüktür, sillesi de.

Ama iş o nokaya varmadan istiyoruz ki Anadolu kardeşliği ve barışı hakim olsun, çocuklarımızı iyi ve güzel bir şekilde yetiştirelim ve uygarlık yarışına katılalım, bu ülkenin etnik ve dini köken ayrımı yapmadan yaşayan ve yaşayacak çocuklarına da bu yaraşır. Demokrasi ve laiklik bunun temel zeminidir.

"ÖZERKLİK İLANI GAYRİ MEŞRU VE CİDDİYETSİZ"

-DBP Şırnak İl Başkanı Salih Gülenç, geçtiğimiz günlerde Şırnak Halk Meclisi olarak devleti reddetmediklerini belirtirken bir yandan da; "Kentte bulunan devletin tüm kurumları bizim için meşrutiyetini kaybetmiştir'' dedi. Bu açıklama 'özerklik ilanı' olarak yorumlandı. Bu açıklamayı öğrenince  neler hissettiniz? Açıklamayı nasıl değerlendirmek gerek?


Milli egemenliğin tanımı bellidir, ülkemizin sınırları ve kurumları bellidir. Hukuk kurumunda ve siyaset kurumunda sorunlar var ama bunların hiçbirisi egemenliğin bahsedilen anlamda devrine neden olmaz, silahlı mücadeleye gerekçe olamaz. Devlet egemenliğini koruyacaktır, ülkemiz bu güçtedir. Bu ilanlar gayrimeşrudur ve ciddiyetsizdir. Mesele bilim ve akıl yönünde demokrasi çıtasını yükseltmek, hayatın zevklerinden adil biçimde faydalanabileceğimiz ekonomik bir düzeni tesis etmektir. Bizim işimiz de geleceğimiz de silahlarda ve dağlarda değil, bilgisayarlarda ve gökyüzünde olmalıdır. 

"MESELE ÜNİFORMA DEĞİL RUH MESELESİ..."

-Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına ilişkin,  özellikle yargılandıkları ( Ergenekon - Balyoz) davalarda  suçsuz bulunan ancak terfi alamayan komutanlar hakkındaki görüşleriniz neler?


Büyük bir tasfiye operasyonu tamamlanmış oldu ama ödenen bedeller bir hiç uğruna değildi. Mesele üniforma meselesi değildir, ruh meselesidir. Cumhuriyet, çağdaşlık ve laiklik için direnildi, zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. 

"KUMPAS DAVALARININ KURUCUSUNDAN BAŞKA TÜRLÜSÜ BEKLENEBİLİR Mİ?"

-Kumpas olduğu ortaya çıkan davalara rağmen Meclis'ten hala askerler için iade-i itibar yasası çıkmadı... CHP'nin teklif de var...  Samimiyetsizlik devam mı ediyor?


Elbette. Kumpas davaların kurucu ve destekleyici aktörlerinden başka türlüsü beklenebilir mi?!

"SANA DA ADALET, ZEKERİYA!"

-Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün hakkındaki yakalama kararının ardından  yurt dışına kaçtığına dair haberler için yorumunuz nedir?


'Ayarını bozduğun kantar bir gün seni de tartar' diyorum kendisine. Dileğim işlediği suçlardan adil bir şekilde yargılanması, evine CD yerleştirilmesin, telefonuna sehven yükleme yapılmasın, manevi işkencelere ve tecritlere maruz kalmasın. 'Sana da adalet Zekeriya' diyebilecek yürek ve vicdan var bizde!

"ERKEN SEÇİM HALİNDE CHP'DE ÖN SEÇİM OLURSA, BEN DE ÖN SEÇİME GİRMEK İSTERİM"

-Erken seçim olursa ne yapacaksınız?

Her zaman CHP'nin neferiyiz, altı okun devrimci takipçisiyiz. Ön-seçim olması durumunda gençliğin ve halk çocuklarının yürek atışlarını tenimde duyarak İstanbul'da ön-seçimlere gireceğim. Olmazsa da, sahada CHP için var gücümüzle çalışacağız. Bu ülkenin kurucucu CHP'dir, bugünlerden kurtarıcısı da etnik ve dini temelde siyaset yapmayan CHP olacaktır. 

Burcu Oral Evren | karsigazete.com.tr

  :

  :

  :

  :

  "Ergenekon mağduru ”Teğmen”den mesaj var!" hakkında Tweetler

  DİĞER RÖPORTAJ HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete