Günün Videosu

Arapça mı, arapsaçı mı?

İlkokullara "Arapça" dersi arapsaçına dönecek... "Zorunlu seçmeli" tehlikesine dikkat!
KARŞI GAZETE | RÖPORTAJ

"ZORUNLU- SEÇMELİ" İLKOKULLARA ARAPÇA DERSİ!

Geçen hafta gündeme gelen ilkokullarda Arapça eğitimi verilmesine ilişkin düzenleme; seçim, terör, savaş gibi  'acil' gündemler olduğu için kamuoyunda pek tartışılmadı... Ancak ilkokullar için yeni yapılan bu Arapça eğitimi düzenlemesi, beraberinde bir çok soru da getiriyor...  

Dersler seçmeli mi, yoksa zorunlu mu olacak? Arapça seçmeyenler, hangi dersi seçecek? Müfredat saati artacak ve okullar mecburen daha erken saatte mi başlayacak? Dersleri imam hatip mezunları mı, dil eğitimcileri mi verecek?

Karşı Gazete,  Eğitim-İş Genel Eğitim Sekreteri Önder Yılmaz'a sordu...

-Arapça dersi hangi sınıflara verilecek?

ARAPÇA DERSİ, 2. VE 5. SINIFLARDAN  BAŞLAYACAK

Eğitim sisteminin her gün değişmesine yeni bir örneğimiz daha oldu. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak 2-3-4. sınıflarda Arapça dersi okutulacak. Arapça dersi haftalık ders saati, seçmeli ders kavramı, temel eğitim ve yabancı dil eğitimi gibi önemli konularda yeni tartışmalar ortaya çıkartmakta...  MEB'in kararından, eğitimin niteliğini artırıcı önlemler almak yerine kendi özel gündemini izlemeye devam ettiği anlaşılmaktadır.

​Kararda, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün yazısı üzerine MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda görüşülen İlköğretim Arapça Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programının, 2016-2017 öğretim yılından itibaren 2. ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacağı” belirtildi.

- Arapça dersi seçmeli mi yoksa zorunlu mu olacak?

SEÇMELİ Mİ ZORUNLU MU, BELLİ DEĞİL!

​MEB'in açıklamasında Arapçanın "seçmeli veya zorunlu" olacağına dair bir ibare bulunmamaktadır. Yalnız bundan önceki dönemde Arapçanın seçmeli okutulduğunu biliyoruz. Doğal olarak temel eğitimde 2. sınıftan 8. sınıfa kadar seçmeli bir ders olarak okutulmaya başlanması olasılık dahilinde görünüyor. Arapça ilkokulda da seçmeli ders olacaksa, örneğin, bu dersi seçmeyen öğrenci başka hangi dersi seçebilecektir? Başka bir seçmeli ders yoksa bu ders bir zorunlu ders olarak kabul edilecektir... 

- Okullarda bu ders nedeniyle farklı bir müfredat düzenlemesine mi gidilecek? Okul saatleri değişecek mi?

İLKOKULLARDA İLK SEÇMELİ DERS: ARAPÇA

​4'lük sistemin getirdiği değişikliklerle birlikte ortaokullarda ve özellikle de liselerde seçmeli ders kavramı abartılı bir şekilde sistemin içine yerleştirildi. Ancak "seçmeli dersler" ilkokullarda uygulanmıyordu. Şimdi Arapça ile seçmeli ders kavramı ilkokulların da içine girmektedir. 

İKİLİ EĞİTİM VEREN OKULLARDA DERS BAŞI: 07:00

İlkokullarda bir seçmeli dersin okutulması, ya zorunlu ders sayısında bir azalmaya neden olacak ya da haftalık ders saatlerinde bir artışa neden olacaktır. Doğal olarak İlkokullarda haftalık 30 ders saati 2 ya da 4 saat artışla 32 ya da 34 ders saati olacaktır. Bu da günlük olarak 6 ders saati eğitim yapan ilkokulların günde 6+1 saat ders yapmasına neden olacaktır. İkili öğretim yapan ilkokullarda ikinci sınıf öğrencisinin en geç sabah saat 06.00'da kalkıp 07.00'de de dersinin başında hazır olması gerekecektir. 7 yaşındaki bir çocuk için bu eğitim değil  açıkça bir eziyettir.  

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE BAŞARISIZIZ...

- Arapça konusunda dil eğitimi verecek alt yapısı var mı Türkiye'nin? Yıllarca İngilizce dersi alıp, İngilizce öğrenemeyen kuşaklarımız var... Arapça'nın kaderi de böyle olmasın...

​Ülkemizdeki eğitimle, uluslararası bir dil haline gelen İngilizce, liseyi bitiren bir öğrencinin konuşabileceği ve anlayabileceği düzeyde öğretilemiyor. Bir başka deyişle okullarımızda İngilizce öğretimi yapılıyor ama  İngilizce öğrenimi gerçekleşmiyor. Şimdi bunun yanına 2. sınıftan başlamak üzere bir başka yabancı dil ekleniyor. Amaç eğer yabancı dil öğretmekse, öncelikle bir yabancı dil öğretimindeki başarısızlıkların giderilmesi gerekiyor. Yabancı dil öğretiminde gerekçeleriniz eğer MEB'in açıkladığı gibi dini olmanın yanında "ekonomik, turistik, siyasi ve ticari" ise başka diller de bu işin içinde olabilir, örneğin Rusça gibi...

​Kaldı ki Arapça öğrenmek, bir Batı dilini öğrenmek gibi değil. Bugün Türkçe, Batı dilleriyle alfabetik bir uyum sağlıyor ancak Arapça ile alfabetik bir uyumu yok. Bir başka deyişle örneğin bir öğrenci İngilizce öğrenmeye kalktığında alfabeyi öğrenmekte zorlanmıyor, öğrenme süreci yalnızca dili öğrenmek olarak belirginleşiyor. Oysa Arapça da öğrenci, hem alfabeyi öğrenecek ve hem de dili öğrenmek durumunda kalacak. Doğal olarak öğrenmenin yükü iki katına çıkacak gibi görünüyor. Tüm bu yükün içerisine Arapça yazımın soldan sağa değil, sağdan sola olmasını da eklerseniz zorluk düzeyinin artacağını tahmin edebilirsiniz. Ayrıca Arapçanın sesli ve sessiz harf yapısı da Türkçe ile uyumlu değil.

--Seçmeli derslerde ve genel olarak temel eğitimde son dönemde ciddi değişiklikler yapıldı... Başarılı oldu mu bu projeler? 

​Türkiye "temel eğitim" kavramını iyi kavramış bir ülke değil. Temel eğitim, bir ülke çocuklarının ortak bilgi, deneyim ve davranışla donatılmasıdır. Temel eğitim kavramında açılan gedikler "ortak kültür" algısında da gedikler açmak demektir. Özellikle son yıllarda temel eğitim üzerinde yapılan değişiklikler ve oynamalar bu kavramın içinin boşalmasına neden oluyor.

"SEÇMELİ DERSLER ARACILIĞIYLA DİN DERSİ YAYGINLAŞTIRILIYOR"

​Bakanlığın seçmeli ders kavramı da bu "ortak kültür" üzerinde olumlu sonuçlar doğurmuyor. Seçmeli dersler yoluyla inanç farklılıkları üzerinde eğitsel bir dayatma ortaya çıkmakta. Burada özellikle din dersleri yoluyla ya bazı inançlar yok sayılmakta ya da bazı inançlar herkesin inancıymışçasına aşılanmaktadır. Aslında AİHM kararlarının da işaret ettiği gibi zorunlu olmaktan çıkarılması gereken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri seçmeli dersler yoluyla yaygınlaştırılmakta.

"AKP, EĞİTİMİ KONTROL AMACIYLA KULLANIYOR"

​Türkiye'de eğitimin niteliği ve verimliliği, ölçülebilir veriler ışığında görülmektedir ki son derece kötü sinyaller veriyor. Öğretmen açığının kapanması, yeni derslik ihtiyaçlarının giderilmesi, ikili öğretime son verilmesi, eğitimde eşit koşulların oluşturulması gibi bir çok temel sorunu görmezden gelen MEB'in Arapça dersinin okutulması kararı yeni tartışmalara zemin hazırlıyor.

"SİYASİ GEREKÇELERLE DERS KOYUYORLAR"

​Arapça dersi ve 19. Şura'ya damgasını vuran Osmanlıca dersi, eğitsel gerekçelerden çok siyasi gerekçelere dayanır görünüyor. Yaklaşan 1 Kasım seçimlerinde muhafazakar tabanın reflekslerini harekete geçirme amacı da taşıyabilecek olan bu girişimin eğitsel bir değerinin bulunduğunu söylemek mümkün değil.
​Öyle görünüyor ki AKP, eğitim yoluyla insan yetiştirmeyi değil, yetişecek olan insanlar üzerinde kontrol sağlama amacını güdüyor.

Burcu Oral Evren | KARSIGAZETE.COM.TR

  :

  :

  :

  :

  "Arapça mı, arapsaçı mı?" hakkında Tweetler

  DİĞER RÖPORTAJ HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete