Günün Videosu

'Dinileşme’ tamam... 'Okullaşma' başka bahara!

Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılı faaliyet raporu, AKP Hükümeti'nin eğitim alanındaki hangi hedeflerini gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.
KARŞI GAZETE | ÖZEL

Raporu, Karşı Gazete'ye değerlendiren Anadolu Eğitim-Sen Genel Başkan'ı Cansel Güven,  Bakanlığın "aile eğitimi kursu, kurs dışı etkinliklerin sayısı, basılan afiş sayısı, yapılan tatbikat sayısı, genel müdürlük tanıtımı" gibi hedefleri gerçekleştirildiğini, ancak "okullaşma oranlarının yükseltilmesi, yeni okul arsalarının oluşturulması, tablet bilgisayar dağıtımı, örgün eğitimin geliştirilmesi, devamsızlık oranlarının azaltılması" gibi eğitimin niteliğine katkı sağlayacak hedeflerini gerçekleştirilemediğini açıkladı.

EĞİTİMİN 'DİNSELLEŞMESİ' HEDEFİ TAMAM...

"Eğitimin dinselleştirilmesi amaçları ile ilgili hedefler titizlikle yerine getirilmiş, bazı hedeflerin ise şeklen  koyulduğu anlaşılmıştır." diyen Güven, "Milli Eğitim Bakanlığı her dönem hedefleri ile övünmekte, sonuçları analiz etmeye yanaşmamakta, böylece başarısızlık kronikleşmektedir.

"BAŞARISIZ KADROLAR GÖREVİ TERK ETMELİ"

Özel bir kurumda kendisine ayrılan bütçeyi planlanan şekilde kullanmayan, sene başındaki hedeflerin gerisine düşen yönetici bedel öder. Bakanlığın da bu öz eleştiriyi yapması, bakanlıktaki planlayıcı ve uygulayıcı kadroların görevi terk etmesi gerekir." diye konuştu.

Güven, Bakanlığın 2015 yılı faaliyet raporundaki şu çarpıcı sonuçları da Karşı Gazete ile paylaştı:

 OKULLAŞMA HEDEFİ TUTTURULAMADI

✓ 48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranının  %37,5’ten %43’e yükseltilmesi hedeflenmiştir. Gerçekleşme oranı %41,57’de kalmıştır.

OKULLAŞMA GERİLEDİ, BAKANLIK SAKLADI...

✓ İlkokullarda %99,57, ortaokullarda %94,52 olan net okullaşma oranının %100’e çıkarılması hedeflenmiştir. Bu süreçte, ilkokullarda okullaşma oranı %96,30’a, ortaokullarda ise %94,35’e gerilemiştir. Ancak MEB 2015 Faaliyet Raporunda bu hedeflere ulaşıldığı belirtilmiştir.

KAMUSAL EĞİTİMDEN UZAKLAŞILDI

✓ AKP iktidarı ile kamusal eğitim-öğretimden uzaklaşılmış özel öğretim kurumları teşvik edilmeye başlanmıştır. 2015 yılı sonuna kadar örgün özel öğretim kurum oranının %10’a, genel örgün eğitimimiz içerisindeki payının da %5,5’e çıkarılmasının hedeflenmiştir. Örgün Özel Öğretimin teşvik edilmesi eğitim politikamızın yapısal anlamda yön değiştirdiğini göstermektedir.

EĞİTİMİ 'DİNSELLEŞTİRME' HEDEFLERİNİN TAMAMINA ULAŞILMIŞ

✓ 2015 faaliyet raporunda Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişmelerine olanak verecek etkinliklere katılım oranını %10 artırma, uluslararası Anadolu İHL sayısını 5’e öğrenci sayısını 950’ye çıkarma, Arapça Bilgi ve Etkinlik, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, Hafızlık ve Ezan okuma yarışmaları hedefler arasındadır.   Bakanlık bu hedeflerine ulaşabilmiştir. Eğitimin dinselleştirilmesi amaçları ile ilgili hedefler titizlikle yerine getirilmiştir.

MEB'İN AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİ ARTIRMA HEDEFİ: KARA MİZAH!

✓ Raporda Açıköğretim Lisesi ve Mesleki Açıköğretim Lisesi kayıtlı aktif öğrenci sayısını artırma hedefi bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açıköğretim öğrenci sayılarını artırmayı hedef olarak koyması kara mizah örneğidir. MEB marifetiyle örgün eğitimden kopuşlar artacaktır.

2014'TE BİTECEK DEDİKLERİ PROJEYİ, 2015’TE TANITACAKLARMIŞ

✓ 2015 yılı sonuna kadar Fatih Projesi'ni toplumun tüm kesimlerine tanıtacak çalışmalar yapılması planlanmıştır. 2014 yılı sonunda bitirileceği söylenen Fatih Projesinin 2015 yılında tanıtımının yapılması manidardır.

✓ Fatih Projesi'nin başlangıcından bu güne kadar sadece 1.437.800 tablet bilgisayar dağıtımı yapılmıştır. 9.144.939 öğrenci ve 893.449 öğretmene dağıtılması gereken tabletlerin sadece %14,32’sinin dağıtımı yapılabildiği görülmektedir.

✓ 2015 yılı sonuna kadar 2.500.000 tablet bilgisayar dağıtımı planlanmış, sadece 700.000 tablet dağıtılabilmiştir.

SÜREKLİ DEVAMSIZ ÖĞRENCİ SAYISI %225 ARTTI!

✓ Faaliyet raporuna göre, ilköğretime devam oranlarının artırılması projesi 17 Aralık 2015’te tamamlanmıştır. Ancak reel veriler, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, ilkokullarda 193.289, ortaokullarda 293.813, liselerde 157.346 toplamda 644.448 zorunlu eğitim kapsamında okullarda olması gereken öğrencinin 41 gün ve üzeri olarak sürekli devamsız olduğunu ve sürekli devamsız öğrencilerin sayısının 2013-2014 eğitim öğretim yılına göre %225 oranında arttığını ortaya çıkarmaktadır.

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME HEDEFLERİ TUTMADI

✓ 2015 yılı sonuna kadar öğretmen yetiştiren fakültelere öğrenci seçimine ve öğretmen adaylarının istihdamına yönelik yeni bir model geliştirilmesi hedeflenmiş ancak ikisi de gerçekleştirilememiştir.

✓ Ortaöğretim kurumları için 80 arsa üretilmesi ve 20 arsanın kamulaştırılması hedeflenmiş, sadece 25’i gerçekleştirilmiştir.

✓ 30 e-sınav uygulanan salon oluşturulması hedeflenmiş gerçekleştirme sayısı 5’te kalmıştır.

Burcu Oral Evren | karsigazete.com.tr

 

  :

  :

  :

  :

  "'Dinileşme’ tamam... 'Okullaşma' başka bahara!" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete