Ensar Vakfı'nın çocukları, Erdoğan'a komşu olacak

İzmir Urla'daki DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) tesisinin, 5 milyon TL yatırım ile yenilenmesinin ardından yıllık 120 bin TL’ye Ensar Vakfı’na kiralandığı kesinleşti.
Burcu ORAL EVREN | ÖZEL | KARŞI GAZETE 

ENSAR VAKFININ ÇOCUKLARI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KOMŞU OLACAK


Gençlik kampı olarak kullanacağı öğrenilen tesis,  Urla Zeytineli Koyu'nda... Buraya komşu olan Hacılar Koyu'nda ise, iş adamı Latif Topbaş'a ait olduğu öne sürülen ve Başbakanlığı döneminde  Erdoğan'a hediye edildiği 'yolsuzluk tapeleri'nden anlaşılan villalar da var.

Ensar Vakfı'nın kamplarına giden çocuklar,  Erdoğan'ın yıllardır tatillerini geçirdiği Urla - Zeytineli'ndeki Hacılar Koyu'na komşu olacak...

KÖYLÜ ENDİŞELİ

Vakfa verilen arazinin ve tesislerin, Recep Tayyip Erdoğan’ın villaların hemen yanında olması nedeniyle, köylü endişe yaşıyor.  Zeytineli Köyü'nde yaşayan yurttaşlar tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşıyor ve koyun kendilerine kapatılmasından korkuyor. Çünkü aynı sorun Erdoğan’ın villalarının olduğu koyda yaşanmıştı.

ENSAR VAKFI, URLA'DA NE YAPACAK?

Söz konusu arsa Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait. Burada DHMİ’nin tesisleri var. Bu tesislere devirden önce 5 milyon lira yatırım yapılıyor. Daha sonra da tesis Ensar Vakfı'na veriliyor... 80 dönümlük otel ve restoranın olduğu kampla sahilin kullanım hakkı, vakfa yıllık 120 bin lira bedelle tahsis ediliyor. Kampla ilgili daha önce yapılan ihale ise ‘buradaki binaların depreme dayanaksız olması’ gerekçe gösterilerek  iptal edilmişti.

4 YIL ÖNCE "KAMU YARARINA ÇALIŞAN VAKIF" İLAN EDİLDİ

Ensar Vakfı hakkındaki iddialar ise  bu vakfın cemaate karşı kullanılacak yeni bir yapılanma olduğu yönünde... Vakfın kurucuları arasında dikkat çeken isimler var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün damadı Mehmet Sarımermer, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Topbaş'ın danışmanı Recep Çalık, Ahmet Aydın, Ömer Dinçer bu isimlerden bazıları. Resmi kayıtlarda olmasa da vakfın, tartışmalı fetvalarıyla bilinen Hayrettin Karaman'ın himayesinde olduğu da söyleniyor.

Ensar Vakfı, 2012 de Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Vakıf sayıldı.

İŞTE ENSAR VAKFI'NA TANINAN AYRICALIKLAR

İzin almadan yardım toplayabilir.

Damga vergisinden istisna.

KDV istisnasından yararlanabilir.

Veraset ve intikal vergisinden muaf.

Sahip oldukları bina ve arazileri emlak vergisinden muaf.

Yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilebilir.

Rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulur. (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)

Ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyaların gümrük vergisinden muaf.

Taşınmaz malların tescil ve terkinleri ile ayni haklarının şerhleri harçtan muaf tutulur.

Tertiplenen eğlencelerden eğlence vergisi alınmaz.

Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle vakfa satılabilir.

ENSAR VAKFI'NIN AMACI

Vakıf, resmi internet sitesinde amacını "din ve ahlak  ile değerler eğitimini, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek" olarak tanımlıyor.

Vakıf bünyesinde ayrıca, Arapça dil eğitimi veriliyor, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında eğitim seminerleri düzenleniyor.

Burcu Oral Evren  | KARSIGAZETE.COM

  :

  :

  :

  :

  "Ensar Vakfı'nın çocukları, Erdoğan'a komşu olacak" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete