close

Arsenik ASKİ raporunda

CHP'nin TBMM Başkanlığına verdiği önerge ile gündeme getirdiği Ankara şebeke suyundaki kirlilikle ilgili ASKİ’nin kendi yaptığı ölçümler şaşırttı.
Beypazarı ve İvedik’te şebeke suyundaki sülfat ve arsenik yoğunluklarının kabul edilebilir sınırların çok üzerinde olduğu görüldü. 2014 tarihli ASKİ Faaliyet Raporu’nda ise şebeke suyunda arsenik bulunmadığı, sülfat yoğunluğununsa kabul edilebilir limitin onda biri oranında olduğu iddia ediliyordu.

BEYPAZARI ARSENİK İÇİYOR

Beypazarı Arıtma Tesisi çıkışından alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan Temiz Su Deney Raporu’na göre, tesisten şebekeye verilen temiz suda sülfat ve arsenik değerleri kabul edilebilir limitlerin çok üzerinde çıktı.

ASKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın 12 Kasım 2014 tarihli numunelerden yola çıkarak hazırladığı 25 Kasım 2014 tarihli raporda, sudaki sülfat yoğunluğunun 250 mg/L olarak belirlenmiş kabul edilen üst sınırından yüksek olduğu görüldü. Numunedeki sülfat yoğunluğu 435 mg/L olarak ölçüldü.

Beypazarı çıkışındaki numunedeki arsenik yoğunluğu ise litrede 17,5 mikrogram olarak hesaplandı. İnsani tüketim amaçlı sularda kabul edilebilir arsenik yoğunluğu, litre başına 10 mikrogram.

O TESİS ARITAMIYOR MU?

Beypazarı’ndaki ölçümden iki gün önce, 10 Kasım 2014’te İvedik Su Arıtma Tesisleri’nde yapılan bir başka ölçümse kafa karıştırdı. Tesisin girişinde yapılan ölçümle ilgili 17 Kasım 2014’te hazırlanan raporda, sülfat ve arsenik değerlerinin limitlerin üzerinde olduğu görüldü.

Numunede sülfat yoğunluğu litrede 400 miligram olarak ölçülürken, arsenik yoğunluğuysa litrede 14,7 mikrogram olarak hesaplandı. Ölçümü, BirGün’e değerlendiren bir uzman, tesise giren suda yapılan numune ölçümünün normal şartlarda su kirliliğine delil kabul edilemeyeceğini belirtti. Uzman, İvedik Su Arıtma Tesisleri’nde teknik olarak arsenik filtrelemesi yapılamadığına dikkati çekerek, Ankaralıların kullanımı için şebekeye verilen suda arsenik bulunduğunu açıkladı.

KENDİ AÇIKLAMASIYLA ÇELİŞTİ

2014’te yayımlanan ASKİ Genel Müdürlüğü 2013 Faaliyet Raporu’na göre, Ankara’daki şebeke suyunun kalite parametreleri, hem ulusal hem de uluslararası standartlara uyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sülfat yoğunluğu üst sınırının 250 mg/L olduğunu belirten ASKİ, Ankara’daki suyun sülfat yoğunluğunun 23,7 mg/L olduğunu belirtiyor. Ancak Kasım 2014’te farklı tesislerde yapılan giriş ve çıkış numune analizleri bu savın tersini işaret ediyor.

Kaynak: BirGün / Doğu Eroğlu

 

  :

  :

  :

  :

  "Arsenik ASKİ raporunda" hakkında Tweetler

  DİĞER ÇEVRE HABERLERİ