Yanan tarihin yerine betonarme mi?

Yangında kullanılmaz hale gelen 142 yıllık tarihi Galatasaray Üniversitesi binasının restorasyonuna itiraz var. Prof. Dr. Eyüpgiller, bakanlığa verdiği dilekçede binanın betornameye döndürüleceğini belirtti.
Yangında büyük zarar gören 142 yıllık tarihi Galatasaray Üniversitesi binasının restorasyon projesiyle "betonarmeye" döndürüleceğine dair iddia var.
22 Ocak 2013'te çıkan yangında büyük hasar görerek kullanılmaz hale gelen  142 yıllık tarihi Galatasaray Üniversitesi binasının restorasyon projesiyle "betonarmeye" döndürüleceğine dair iddia var.
Üniversitenin  1. grup tescilli tarihi binasında söküm ve temizlik işlemleri eylül ayında tamamlandı. Rölöve, Restitüsyon  ve Restorasyon Avan Projeleri, İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde sırasıyla şubat ve mart 2014'te onaylandı. 

Yangının ardından uzmanlardan oluşan bir grup kurulmuş ancak üniversite yönetiminin restorasyon işlerini Galatasaray Eğitim Vakfı'na bir protokolle devretmesi üzerine bu grup istifa etmişti.

O ekip içinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderdiği dilekçede binaya dair kamuoyunda oluşan kaygıların giderilmesi için gerekli incelemenin yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Dilekçesinde söz konusu binayla ilgili olarak, sorumluların  tarafından hazırlatılmakta olan projeyle 1.grup Kültür Varlığı statüsünde olan binanın yıktırılarak yerine betonarme yeni bir binanın yapılmasını hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca, dış görünüşü dışında tarihi yapının plan şeması, mekansal düzeni ve son derece kıymetli dekorasyonunun da dikkate alınmadığı, bodrum kat ilave edilmek istendiği, kat düzeninin dahi değiştirilmesinin düşünüldüğü yönünde bilgiler olduğu ifade edildi.

"BİNA YANGIN GEÇİRSE DE SAĞLAM"

Dilekçede, binanın yangın geçirmiş olmasına karşın mimari ve yapısal özellikleriyle yıkılarak yeniden inşa edilmeyi gerektirmeyecek derecede sağlam olduğuna dikkat çekilerek mevzuat gereği de kültür varlığı yapıların yeniden inşa edilmeleri zorunlu olduğu durumlarda dahi, bu yapıların özgün yapım teknikleri, malzemeleri ve plan şemalarına uygun olarak inşa edilmeleri gerektiği belirtildi.

Buna örnek olarak tarihi İzmir Milhal Paşa Enâ Meslek Lisesi, İstanbul Çırağan Sarayı ve Kandilli Adile Sultan Sarayı gösterildi. Bu binaların yangın geçirmiş olmasına ve on yıllar boyunca tahribata açık olmalarına karşın başarılı restorasyon süreçleriyle yeniden kullanıma açıldığı ifade edildi.

ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMEMESİMKASTİ Mİ?

Yine dilekçede, kurulun yapının geçici üst örtü ile örtülmesini istemesine karşın bu kararın yerine getirilmediği ve yapının hava koşullarının tahribatına açık bırakıldığı hatırlatılarak bunun "kasti" olma ihtimaline dikkat çekildi.

Ayrıca "Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri" yerine "Restorasyon Avan Projesi" terimi kullanılmasının bu tescilli yapının özgün yapısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği kaygısını arttırdığı belirtildi.

Galatasaray Vakfı ise 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, Restorasyon Avan Projesi'nin GSÜ yönetimi ihtiyaç planı doğrultusunda hazırlandığını ifade etti.

Hazırlığı süren Restorasyon Uygulama Projesi'nin Nisan 2014’de tamamlanarak Kurula sunulacağı ve onayın ardından inşaata başlanacağı eklendi. 

Bianet


  :

  :

  :

  :

  "Yanan tarihin yerine betonarme mi?" hakkında Tweetler

  DİĞER ÇEVRE HABERLERİ