RTÜK'ten Samanyolu Haber'e ceza

RTÜK, Samanyolu Haber kanalına müeyyide uygulanmasına karar verdi.
Ankara Valiliği'nin 29 Mayıs 2015 tarihli başvurusu üzerine Üst Kurul uzmanları, Samanyolu Haber kanalında 21 Mart'ta yayınlanan "Derin Bakış" isimli programı inceleyerek rapor düzenledi.

RTÜK, 6112 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ilk kez bir yayın kuruluşu hakkında ilgili kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (ç)bentlerinin ihlali gerekçesiyle müeyyide kararı aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Samanyolu Haber kanalında yayınlanan "Derin Bakış" isimli programda, 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 8/1/a maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala müeyyide uygulanmasına karar verdi.

HÜKÜMETE VE YARGI MENSUPLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞMAK

Raporda, "Kürtlerin bölünmesi, ayrılması, başka devlet kurması yönündeki ifadeleri nedeniyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'un 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz' hükmünü, Hükümete ve yargı mensuplarına yönelik ifade edilen sert ve eleştiri sınırlarını aşan ve iftira mahiyetindeki ifadeler nedeniyle kanunun (ç) bendinde yer alan 'Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal ettiği düşünülmektedir" görüşüne yer verildi.

Üst Kurul uzmanının raporunda, programda Türkiye'nin bölünmesinin tartışıldığı ve Atatürk için "terörist" ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

İHLALİN TEKRARI HALİNDE İSE...

Üst Kurul'un dünkü toplantısında söz konusu uzman raporu görüşülerek, kanalın "6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (ç) bentlerindeyer alan yayın hizmeti ilkelerini" ihlal ettiğine karar verildi. 6112 sayılı kanunun 32. maddesinin 1. fıkrası gereğince, söz konusu yayın hizmeti ilkesini ihlal eden yayın kuruluşlarına, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idari para cezası veriliyor. Aynı maddenin 5. fıkrasına göre ise söz konusu yayın hizmetini ihlal eden ve hakkında yaptırım kararı verilen kuruluşların, yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlali tekrar etmeleri halinde, yayınının on güne kadar durdurulmasına, ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebilir. Bu durumda, Samanyolu Haber kanalına, bir önceki ay elde ettiği brüt reklam gelirlerinin yüzde 2 oranında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

RTÜK yetkilileri, 6112 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Üst Kurul'un ilk kez bir yayın kuruluşu hakkında ilgili kanunun 8.maddesinin 1 fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinin ihlali gerekçesiyle müeyyide kararı aldığını ifade etti.Üst Kurul'un müeyyide kararlarına karşı yayın kuruluşlarının mahkemeye başvurma ve kararın iptalini isteme hakkı bulunuyor.

  :

  :

  :

  :

  "RTÜK'ten Samanyolu Haber'e ceza" hakkında Tweetler

  DİĞER MEDYA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete