9 milyon kişi güvencesiz çalışıyor

Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kişi sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olamadan, güvencesiz şekilde çalışıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl esas işlerinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların oranı yüzde 34,97 olarak gerçekleşti.

Buna göre, bir ekonomik faaliyette bulunan 25 milyon 933 bin kişiden 9 milyon 69 bini kayıtdışı olarak faaliyet gösteriyor.

HAK KAYIPLARIYLA KARŞI KARŞIYA

İstihdamda kayıtdışı şekilde yer alanların 3 milyon 348 bini ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor. Ücretsiz aile işçilerinden 2 milyon 816 bini, kendi hesabına çalışanların 2 milyon 731 bini kayıt dışılığın beraberinde getirdiği hak kayıplarıyla karşı karşıya bulunuyor.

KAYITLI OLMADAN FAALİYET GÖSTERİYOR

Ayrıca 173 bin işveren de sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmadan faaliyet gösteriyor.

Bunun yanında kayıtdışı çalışma sorunu kadınlar açısından daha ağır şekilde yaşanıyor. Erkeklerin yüzde 29,29'u, kadınların yüzde 48,43'ü kayıtdışı istihdam ediliyor.

Erkeklerde istihdam edilen 18 milyon 244 bin kişiden 5 milyon 344 bini, kadınlarda ise 7 milyon 689 bin kişiden 3 milyon 724 bin kişi kayıtdışı çalışıyor.

ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİLİĞİ

Kadınların en fazla kayıtdışı oldukları alanı ücretsiz aile işçiliği oluşturuyor. Ücretsiz aile işçisi olarak istihdamda yer alan kadınların sayısı 2 milyon 87 binini buluyor.

Ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanlar arasında 1 milyon 15 bin, kendi hesabına çalışanlar arasında 611 bin, işverenler arasında 12 bin kadın kayıtdışı bulunuyor.

Kayıtdışılık kısa vadede sağlık yardımından, analık sigortasından, hastalık sigortasından, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanamama gibi olumsuzluklara yol açıyor.

Kayıtdışılık uzun vadede ise yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından yararlanılamamasını beraberinde getiriyor.

  :

  :

  :

  :

  "9 milyon kişi güvencesiz çalışıyor" hakkında Tweetler

  DİĞER ÇALIŞMA HAYATI HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete