close

Çılgın projeler ormanları yok ediyor

16 bilim insanının hazırladığı ‘İstanbul projeleri raporu’ çılgın projelerin hazin sonuçlarını ortaya koydu. 8 bin futbol sahası kadar orman yok olacak. 3. köprü de tıkanacak. 70 göl, kuş göç yolları, su kaynakları zarar görecek. İklim değişecek
HABER: BAHAR MUMCU
FOTOĞRAFLAR: CAN EROK

TEMA Vakfı önderliğinde 16 bilim insanı İstanbul’un ‘çılgın projelerini’ ele aldı. Projelerin hayata geçmesi halinde meydana gelecek ekolojik, sosyal, ekonomik etkileri 7 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan raporla ortaya konuldu. Raporda İstanbul ormanları dünya çapında önemli 200 ekolojik bölgeden, Avrupa’da ise ‘acil korunması gereken’ 100 ormandan biri olarak kabul edildiğinin altı çizildi. İstanbul’un yüzde 25’i tarım arazisi olduğu belirtilerek, projelerin yüzde 90’nında sulama gerekmeden kuru tarım yapılabilen Silivri ve Çatalca ilçelerindeki tarım arazilerini de olumsuz etkileyeceğine de dikkat çekildi.

 
ÇILGIN PROJELERİN HAZİN SONUÇLARI
 
İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Haluk Gerçek, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Emin Özsoy tarafından dün açıklanan rapordan öne çıkan ifadeler şöyle:
 
3. KÖPRÜ İSTANBUL'U GENİŞLETİR
-  1/25.000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’nda, 3. Köprü ve bağlantı yolları kapsamında, Kınalı-Gebze arasında yaklaşık 26 adet kavşak planlanmakta. Bu kavşaklar su havzaları, orman ve tarım alanları ile meraların bulunduğu İstanbul’un kuzeyine bağlantı sağlayarak, bu bölgelerde yeni yerleşme alanlarının oluşmasının önünü açacak. Böylelikle 1. ve 2. köprülerde olduğu gibi İstanbul kuzeye doğru genişleyecek.
      
- 3. Havalimanı ve 3. Köprü için doğrudan 8 bin 715 hektar orman alanı  kesilecek. Bu da yaklaşık 8 bin futbol sahasına karşılık geliyor.
 

3. KÖPRÜ DE TIKANACAK

- Köprüler insan değil, araç taşımaya devam edecek. Projeksiyonlara göre 2023’de zirve saatte her 3 köprü de tıkanacak.

70 GÖL ZARAR GÖRECEK

- 3. Havalimanı kapsamında planlanan pist, apron, üst yapılar vb. ünitelerin hafriyat çalışmaları ile doğal orman alanları, canlı yaşamı barındıran yaklaşık 70 adet büyüklü küçüklü göl, gölcükler ve özellikle Terkos Gölü’nü besleyen dereler, tarım alanları ve mera alanları zarar görecek. 

- Ormanların insanlara sağlamış olduğu ekosistem hizmetlerinde azalma meydana gelecek. Habitat parçalanmaları oluşacak.

- Kuş göç yolları üzerine kurulan projeler sonucunda kuşların yaşam alanları tahrip olurken, uçak kazalarının yaşanma riski artacaktır.


İKLİMİ DEĞİŞTİRECEK

- Projelerin hava ve iklim olay ve düzeneklerinde oluşturacakları değişiklikler önce yöredeki küçük ölçekli iklimi, sonra da bölgesel iklimi etkileyecek. Yakın çevrelerindeki alanların birer kentsel ısı adasına dönüşmesine neden olacak.

- Kanal İstanbul projesinin Sazlıdere havzasından geçmesi durumunda, su varlıkları açısından sınırlı imkanlara sahip olan İstanbul ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacak.

- Türkiye’nin 122 önemli bitki alanından biri olan Terkos-Kasatura kıyıları Kanal İstanbul projesinden olumsuz etkilenecek.
 
TARIM SUSUZ KALACAK

- Tarım arazileri hızla yapılaşmaya açılarak, tarım arazisi kaybı sadece kanalın geçtiği güzergahtaki tarım arazileri ile sınırlı kalmayacak. Önemli miktarda tarım arazisini sulayabilecek bir potansiyele sahip Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri altında yoğunlaşmış yeraltı suyu havzalarına zarar verecek.

- Kanal İstanbul’un geçme olasılığı olan yerlerde bulunan İstanbul Trakya Demiryolu, TEM Otoyolu, E5 Otoyolu, onlarca önemli karayolu, Terkos-Alibey tarihi su galerisi, onlarca önemli içme suyu isale hattı, Ataköy atık su kolektörü gibi büyük yapıların yer değiştirmesi ayrı bir sorun oluşturacak.

- Projeler Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme ihlal edilerek hayata geçirilecek.

  :

  :

  :

  :

  "Çılgın projeler ormanları yok ediyor" hakkında Tweetler

  DİĞER ÇEVRE HABERLERİ