TRT yönetmeliği seçim sonrası yine değişti

TRT Genel Müdürlüğü'nün en son 26 Mart 2015 günü değişiklik yaptığı mal ve hizmet alımları yönetmeliğinde yaklaşık 3 ay sonra yine bir değişiklik yapıldı.
İlgili yönetmeliğin 19. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi "Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik işletme veya şirketlerden her türlü program yapım ve yayınlarla ilgili mal ve hizmet alımları" şeklinde değiştirildi.

TRT'nin 26 Mart'ta yaptığı yönetmelik değişikliğinde; 'doğrudan temin' başlığı altında yeni bir düzenleme yapıldı.

TRT, seçim öncesi yapılan bu değişiklikle; kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme, şirketler veya Anadolu Ajansı'ndan her türlü program yapım ve yayınları aldı.

TRT Kurumu'nun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ilk olarak 7 Haziran 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştu.

  :

  :

  :

  :

  "TRT yönetmeliği seçim sonrası yine değişti" hakkında Tweetler

  DİĞER MEDYA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete