Madde-2 Yeni suç: "Tehlike, tehlikesi oluşturmak!"

İç Güvenlik Paketi'nin en çok tartışılan maddelerini, Karşı Gazete tek tek yazıyor...
Burcu ORAL EVREN | KARŞI GAZETE ÖZEL

POLİSE "TEHLİKE YAKALAMASI" YETKİSİ GELİYOR...

Çok tartışılan İç Güvenlik Paketi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. 

Komisyon aşamasında muhalefetin çok sert eleştirdiği 130 maddelik paketin en çok tepki çeken başlıklarını, biz de Karşı Gazete okurları için tek tek gündeme taşıyacağız. 

AKP Hükümeti'nin bu düzenleme ile  hayatımızda neleri değiştirmeyi amaçladığını muhalefetin değerlendirmeleri üzerinden yazacağız...
 

Madde-1

Polis, artık istediğini 'soyacak!' 

TASARININ 2. MADDESİ: ”TEHLİKE TEHLİKESİ OLUŞTURMA SUÇU" GELİYOR 

CHP'nin pakete yönelik muhalefet şerhinde, bu madde için şu yorumlar yapıldı:

"Kişi hak ve özgürlükleri açısından belki de tasarıdaki en tehlikeli düzenlemelerden biri budur. Bu düzenleme ile, kişiler, kendileri ve eylemleri tehlike, hatta tehlike tehlikesi oluşturuyor gerekçesi ile koruma ve yakalama yoluyla, özgürlük kısıtlaması işlemesine tabi olacaktır.

Ne "koruma altına alma" ne de "tehlike yakalaması“ hukukumuzda karşılığı olan, tanımlanmış kavramlar değillerdir.

"KARAKOLDA KAYBOLMAYA, DAVETİYE ÇIKARILACAK"

Yeni düzenlemeyle; " başkasının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri" ifadesiyle "tehlike yakalaması" adı altında yeni bir yakalama kategorisi oluşturmaktadır.

Bu şekilde, masum bir vatandaş, kendisi ve başkası için tehlike oluşturuyor bahanesiyle yakalanabilecektir.

Üstelik bu şekilde yakalanan "tehlikeli kişi", eylemi suç oluşturmadığı için Cumhuriyet savcısına haber verilmeyecek, yeni düzenleme, muhafaza altına alma yerine "koruma" adı altında yeni bir müessese oluşturmaktadır. Bu durum yeni, haksız gözaltı, karakolda kaybolmalara davetiye çıkaracaktır.

Burada tasarıyı hazırlayanların amacı, "başkasının can güvenliğini tehlikeye düşürüyor" bahanesiyle, kolluğa, özellikle toplumsal olaylarda masum vatandaşları da "tehlikeli" diyerek "koruma altına alma bahanesiyle" yakalama yetkisi vermektir.

"MİLLETVEKİLLERİNE, SEYAHAT YASAĞI GELECEK"

Ayrıca, bu madde, kolluğa, yine istediği kişiye "tehlike oluşturuyorsun" diye uzaklaştırma adı altında bir il, ilçe ya da bölgeye girmesini engelleme yetkisi vermektedir.

Bu madde ile kolluk, bir milletvekilinin bir bölgeye girmesini, eylemi tehlike oluşturuyor bahanesiyle engelleyebilecektir.

"HER YURTTAŞ, POTANSİYEL TEHLİKE"

Bu fıkranın düzenlemedeki şekliyle yasalaşması halinde, sokağa çıkan, demokratik haklarını kullanmak için evinden çıkan, Anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak isteyen, yaşam alanlarına, yaşam biçimine müdahaleye karşı protestosunu yükselten, çevrenin, tarihi ve kültürel mekanların tahribine ve hatta arazilerine el konulup zeytin ağaçlarının kesilmesini engellemek isteyen her yurttaş, kolluk kuvvetleri tarafından kendisinin veya başkasının can güvenliğini tehlikeye düşüreceği bahanesiyle koruma altına alınıp, uzaklaştırılıp, enterne edilecek ve hiç kimse Anayasadan kaynaklanan hakkını kullanamayacak ve toplum siyasi iktidarın kolluğa vereceği emir ve talimatlarla zapturapt altına alınacaktır.

Ayrıca bu düzenleme ile mevzuatta tanımlanmamış, sebep ve sınırları tarif edilmemiş “koruma altına alma” ve “uzaklaştırma” yetkileriyle Türkiye tümüyle olağanüstü halin yürürlükte olduğu bir toplama kampına dönüştürülmek istenmektedir."

MHP: "KEYFİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ"

MHP'nin bu maddeye ilişkin yazdığı karşı oy yazısında da şu ifadeye yer verildi:

"Tasarının 2. maddesiyle; kolluk görevlilerine hukuki bir tanıma sahip olmayan “koruma altına alma” yetkisi verilmektedir. Koruma altına alma kavramı yargısal bir nitelik taşımaktadır.

Öyle ki çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi toplumun belli kesimleri için öngörülen bu tedbir doğrudan doğruya zararı engellemek için mahkeme kararına dayanılarak alınmaktadır.

Aksi halde kolluk tarafından böyle bir muğlak yetkinin kullanılması yargı fonksiyonuna müdahale anlamı taşıyacaktır. Böyle bir durumda keyfiliğin önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır."

HDP ise karşı oy yazısında bu  madde için ayrı bir yorum yapmadı. 

Burcu Oral Evren | KARSİGAZETE.COM.TR

  :

  :

  :

  :

  "Madde-2 Yeni suç: "Tehlike, tehlikesi oluşturmak!"" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ