İftara katılmayan öğretmenlere soruşturma

Hatay Milletvekili Yarayıcı, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Çayır’ın düzenlediği iftar yemeğine katılmayan, aday ve danışman öğretmenlere soruşturma açıldığı iddialarını Meclis'e taşıdı.
Yarayıcı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde “Toplu iftarın sosyal bir etkinlik olmakla beraber, özünde dinsel bir etkinlik olduğunu belirterek, katılımın zorunlu tutulmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

İFTARA KATILIMIN ZORUNLU TUTULMASININ KENDİSİ BİR SUÇTUR

“İftar etkinliğine katılımın soruşturma konusu yapılmasının, hukuka ve yürürlükteki mevzuatla hiçbir bağının olmadığını” ifade eden Yarayıcı “bu soruşturmada bir suçtan söz edilecekse, buradaki tek suç, laik eğitim sisteminde, bir idarecinin bu içerikte dayatmada bulunabilmesi ve bunu soruşturma konusu yapabilmesi olduğunu” belirterek Bakan Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

-Kağıthane İlçe Müdürlüğünün okul müdürlüklerine hitaben yazılmış, böyle bir yazısı var mıdır?

-Bu soruşturma / incelemeye konu, iftara katılım zorunluluğu doğru mudur? Doğru ise bu zorunluluk, yürürlükteki hangi mevzuata dayanmaktadır?

-İftar etkinliğine katılım zorunluluğunun, laik eğitim sistemindeki yeri nedir?

-Aday öğretmenlere açılan soruşturmayı göz önünde bulundurursak; eğitimcileri dinsel inançlarına göre istihdam etme gibi bir politikanız var mıdır?

-İlgili mevzuata aykırılığı açık olan bu soruşturmayı açan Milli Eğitim Müdürü hakkında işlem yapacak mısınız?

AÇIKÇA SUÇ İŞLEYEN KAĞITHANE İLÇE MÜDÜRÜ HAKKINDA CEZAİ İŞLEM İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAK MISINIZ?

Anayasamızın 24/3 maddesi “Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” demektedir.

Yine TCK’nın 115/1 Maddesinde “Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ve 115/3 Maddesinde “Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.” demektedir.

Açıkça bu hükümleri ihlal eden bu soruşturma nedeniyle, cezai yönden de girişimde bulunacak mısınız?

  :

  :

  :

  :

  "İftara katılmayan öğretmenlere soruşturma" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete