close

CHP Milletvekillerinden 'türban' başkaldırısı!

Hükümetin, 9-10 yaşlarındaki kız çocukların türbanla okula gitmesinin önünü açan düzenlemesini içine sindiremeyen bazı CHP milletvekilleri, bireysel olarak atağa geçti.
Burcu ORAL EVREN |  KARŞI GAZETE ÖZEL


DANIŞTAY'A BAŞVURUYORLAR...

CHP'nin, grup olarak bir başvuru yapmama kararı alması üzerine; Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Eskişehir Milletvekili Sühely Batum, Bolu Milletvekili  Tanju Özcan, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger,  Çorum milletvekili Tufan Köse gibi isimlerin de arasında olduğu bir grup CHP milletvekili, düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için, bireysel olarak Danıştay'da dava açıyor. 

"MİLLETVEKİLİ YEMİNİNİN GEREĞİ OLARAK DAVA AÇIYORUZ"

Vekillerin başvuru dilekçesinde, milletvekili yeminine atıfta bulunuluyor. "Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına" dair yemin ettiklerini vurgulayan CHP milletvekilleri, millete verdikleri söz gereği bu başvuruyu yaptıklarını belirtiyor. 

ANAYASA'YA, BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE AYKIRI

Dava dilekçesinde, Anayasanın 2. 14. 24. 41. 42. ve 174. Maddelerine, 1739 sayılı Temel Milli Eğitim Kanunun 2. 4. ve 12. maddelerine, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 2.3 ve 14.maddesine, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 1.2.7 ve 10.ilkesine, Kadın Haklarına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına  aykırılıklara dikkat çekiliyor. 

"KIZ ÖĞRENCİLERE BASKI ARTACAK, TOPLUM DİNSELLEŞECEK"

Yönetmeliğin uygulanmasının; toplumda ayrıştırıcılığa ve ayrıcalıklı bir zümre oluşturmasına, sınıf ortamında başı açık ya da kapalı olanların sayılarına bağlı olarak azınlıkta kalanların, çoğunluk tarafından dışlanacağına vurgu yapılıyor. Duygusal anlamda incinecek çocuklarda psikolojik travma ve gelişim bozukluğuna yol açabileceği ifade ediliyor. 

Vekillerin dilekçesinde, okullarda başını kapatmayan kız öğrencilere baskının artacağı, milli eğitim ve toplumun, kargaşaya ve kaosa sürükleneceği, Cumhuriyetin sağladığı kazanımlardan vazgeçilerek toplumun tamamen dinselleşmesine yol açacağı uyarısı da yapılıyor. 

BİREYSEL OLARAK DA BAŞVURU YAPILABİLİR

Okullardaki türban uygulamasını, bireysel olarak vatandaş da dava konusu yapabiliyor. Bunun için hazırlanan dava dilekçesini, Danıştay'a ulaştırmanın bedeli ise  yaklaşık 300 lira. 


İŞTE BAŞVURU DİLEKÇESİ

Burcu Oral Evren | KARSIGAZETE.COM

  :

  :

  :

  :

  "CHP Milletvekillerinden 'türban' başkaldırısı!" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ