Danıştay Başkanı'nın kızının Sarayda çalışmasına akıllara zarar savunma

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay Başkanı’nın kızının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalıştığı iddialarını yanıtladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM genel kurulunda Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ özetle şunları söyledi:

“Yargıtay ve Danıştay önüne gelen dosyalarda bozma veya onama kararı vermekte, zaruretten vaka incelemesi yapsa bile bu çok sınırlı kalabilmektedir. Dosyalar geldiği gibi mahal mahkemelere gidiyor, yargılamalar uzuyor, geciken adalet vatandaşımızı canından bezdiriyordu, şimdi bu uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren gelecek davalardan ceza yargılamasıyla ilgili olanların yüzde 91'i, hukuk yargılamasıyla ilgili olanların yüzde 89'u, idari yargılamayla ilgili olanların da yüzde 80'i istinafta kesinleşecektir. Bu son derece önemli ve büyük bir değişimdir."

'YÜKSEK MAHKEME İÇTİHAT MAHKEMESİNE DÖNÜŞECEK'

"Yargıtay’ın da, Danıştay’ın da iş yükü istinafta kesinleşecek dosyalara göre büyük bir azalmaya gidecektir. Bu neyi getirecek? Bu, yüksek mahkemelerimizin bugüne kadar hepimizin arzu ettiği içtihat mahkemesine dönüşmesine büyük katkı sağlayacaktır. Zira, bu kadar iş yükü altında, dosya yığını altında yüksek mahkemeler dosyalara hem yeteri kadar zaman ayıramamakta hem de yeteri kadar incelemeyi detaylı bir şekilde yapamamakta, bundan sonra hem daha çok zaman ayıracak hem daha detaylı inceleme yapacak ve gerçek anlamda yüksek mahkemelerin içtihat mahkemesine dönüşmesi sağlanmış olacaktır."

'FİİLEN HEYET HÂLİNDE ÇALIŞMA DA SONA ERMEKTEDİR'

İşte istinaf yoluyla gerçekleştirilen yargıdaki bu büyük yapısal değişimin, dönüşümün doğal bir sonucu olarak Yargıtay ve Danıştay’da da yapısal bir değişime, dönüşüme gitme zarureti hasıl olmuştur. Bu tasarıyla Yargıtay’daki daire sayısı 46'dan 24'e, Danıştay’daki daire sayısı 17'den 10'a; Yargıtay’daki üye sayısı 516'dan 200'e, Danıştay’daki üye sayısı 195'ten 90'a indirilmekte; Yargıtay ve Danıştay üyelerine belirli bir süreyle göreve gelmeleri ve sürenin sonunda görevden ayrılmaları getirilmekte yani üyelik süreyle sınırlandırılmakta, bir kişinin bir defa üye seçilmesi, ikinci defa seçilememesi kuralı getirilmekte, on iki yılı dolduran üyenin HSYK tarafından istinaf veya ilk derece mahkemelerine atama yapılması imkânı getirilmekte ve bugün Danıştay’da, Yargıtay’da heyet hâlinde, bir daire iki ayrı heyet hâlinde çalışabilmekte. Bu düzenlemeden sonra fiilen heyet hâlinde çalışma da sona ermektedir. Bütün bunların tamamı Yargıtay ve Danıştay’da büyük bir yapısal değişimin, dönüşümün gerçekleştirilmesinin doğal bir sonucudur.

'BU, YASAMANIN YARGIYA MÜDAHALESİ DEĞİLDİR'

"Bu, yasamanın yargıya müdahalesi değildir, yasamanın asli görevidir. Eğer aksini düşünürsek o zaman yasama Meclisinin faaliyetini sürdürebilme imkânı yoktur. Meclisin çalışmasını imkânsız kılacak bir düzenleme kabul edilemez. Anayasa'nın herhangi bir hükmünün Meclisin çalışmasını imkânsız kılacak bir şekilde değerlendirilmesi de, yorumlanması da kabul edilemez.

Bu açıdan, bu düzenlemeler mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine kesinlikle aykırı düzenlemeler değildir.

Bu yasa sonuç itibarıyla Anayasa'mızın lafzına ve ruhuna uygun bir düzenlemedir ve yargının bağımsızlığını, hâkimlik ve savcılık teminatını koruyan esaslara sadakatle düzenlenmiştir.


'YARGITAY’DA 516 ÜYE VAR, ŞU ANDA 471'İ DOLU'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

İlk derece mahkemelerinde görev yapan 6 bin 99 hâkim, 4 bin 359 savcı olduğunu ifade eden Adalet Bakanı, “Bölge adliye mahkemelerine ataması yapılmış 874 hâkim, 189 savcı var; Yargıtay’da 516 üye var, şu anda 471'i dolu; Danıştay’da 195 üye var, şu anda 177'si dolu” dedi.

'DANIŞTAY BAŞKANININ KIZININ SARAY'DA ÇALIŞMASI'

Danıştay Başkanı’nın kızının Cumhurbaşkanlığı Sarayında çalıştığı iddialarına ilişkin soruya da Adalet Bakanı, “Danıştay Başkanı’nın çocuklarıyla ilgili, basında yer alan haberler ne kadar doğru, ne kadar eğri onu tetkik etme imkânım olmadı, doğru mudur eğri midir bilmiyorum ama Danıştay Başkanı veya bir milletvekili, bir bakan, herhangi bir kişi devlette önemli bir görev yapıyor diye çocuklarının işsiz kalması, çalışmaması, çalışmasının da yanlış değerlendirilmesi, esasında doğru bir yaklaşım değildir. Yani hepimizin evladı var, yarın herhangi bir yerde işe girdiği zaman, çalıştığı zaman, hemen orada milletvekillerini veya bakanları, hâkimi, savcıyı töhmet altında bırakan bir değerlendirme yapmak yanlıştır. Doğru olan, ekmeğini alın teriyle kazanıyor mu? Kazanıyor. Bir iş üretiyor mu? Üretiyor. Bir yerde çalışıyor mu? Öyle bakmak lazım. Öbür türlü değerlendirmenin fevkalade yanlış bir değerlendirme olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Kaynak: ANKA

  :

  :

  :

  :

  "Danıştay Başkanı'nın kızının Sarayda çalışmasına akıllara zarar savunma" hakkında Tweetler

  DİĞER POLİTİKA HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete