​Karadeniz’e şimdide 'atık' dökülecek

Rize'de yürütmesi durdurulan Yeşil Yol projesi, Artvin Cerattape'deki maden işletmesine verilen ÇED raporundan sonra Karadeniz'de oksijen içermeyen ve canlı yaşamının olmadığı ölü tabakada tehlikesiz maden atıkları bertaraf etme gündeme geldi.
ÖLÜ TABAKAYA ATIK DÖKÜLEBİLİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Maden Atıkları Yönetmeliği ile maden atıklarının toprağa, denizlere, göllere, akarsulara dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması yasaklanıyor. Yönetmelikle atık karakterizasyonu sonucunda, tehlikeli olarak tanımlanan maden atıkları da denizlerde kesinlikle bertaraf edilemeyecek.

Ancak, atık incelemesi sonucunda inert (çevreyi ve insanı zarar verecek derecede etkilemeyen) ve tehlikesiz olarak tanımlanan maden atıkları sadece Karadeniz’in oksijen içermeyen ve canlı yaşamı olmayan ölü tabakasında bertaraf edilebilecek.

İnert ve tehlikesiz maden atıklarının Karadeniz’de bertarafı için madenciliğin yapıldığı yer merkez olmak üzere yaklaşık 30 kilometrelik bir yarıçapta kalan karasal bölgede coğrafik, topoğrafik ve jeolojik olarak uygun bir alanın bulunmaması gerekecek. 

BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILACAK

İnert ve tehlikesiz maden atıklarının Karadeniz’de oksijen içermeyen canlı yaşamının olmadığı ölü tabakada bertarafı planlandığında; depolanacak atığın taşınma ve deşarj yöntemi, deşarj derinliği, atığın yoğunluk hesaplamaları, atığın yükselme aralığı, denizin özümseme kapasitesi, akıntı gibi hidrodinamik koşullar ayrıntılı bir çalışma ile ortaya konulacak.

Bu çalışmalar sonucunda faaliyetten etkilenmesi muhtemel deniz suyu kalitesi ve deniz ekolojisine etkilerini içeren bir bilimsel rapor Deniz Bilimleri Fakülteleri tarafından hazırlanarak bakanlığa sunulacak.

Maden atıklarının depolandığı tesislerin tabanında yer altı suyu bulunması ya da yer altı suyunun yükselerek tabandaki geçirimsizlik sistemine zarar verme olasılığı bulunması durumunda, tabanda yer altı suyunu drene edecek bir sistem oluşturulacak.

Kaynak: Hürriyet

  :

  :

  :

  :

  "​Karadeniz’e şimdide 'atık' dökülecek" hakkında Tweetler

  DİĞER ÇEVRE HABERLERİ

  KARŞI VİDEO
  https://twitter.com/KarsiGazete