Bütün valiler olağanüstü hal valisi mi olacak?

Meclis'teki iç güvenlik paketi üzerinde çalışan CHP'nin hukukçu kurmayları, tasarının dikkat çeken başlıklarını çıkardı. PM üyelerine gönderilen bilgi notunda, düzenlemelerin Türkiye'de "sürekli olağanüstü hal" durumu yaratacağına vurgu yapıldı. Parti hukukçularının o uyarılarını ilk kez Karşı Gazete yazıyor...
Burcu ORAL EVREN | KARŞI GAZETE ÖZEL 

Meclis'teki iç güvenlik paketi üzerinde çalışan CHP'nin hukukçu kurmayları, tasarının dikkat çeken başlıklarını çıkardı. PM üyelerine gönderilen bilgi notunda, düzenlemelerin Türkiye'de "sürekli olağanüstü hal" durumu yaratacağına vurgu yapıldı. Parti hukukçularının o uyarılarını ilk kez Karşı Gazete yazıyor...

CHP'nin hukukçu kurmaylarının hala üzerinde çalıştığı İç Güvenlik Paketine ilişkin ilk değerlendirmelerine Karşı Gazete ulaştı...

İşte Parti Meclisi üyeleri ile paylaşılan o değerlendirmeler:

SÜREKLİ OLAĞANÜSTÜ HAL...

-Bu tasarı sürekli olağanüstü hal yasa tasarısıdır.
-Her yerde fiilen olağanüstü hal ilan edilmiş olacaktır.
-Bütün vali ve kaymakamlar fiilen “Olağanüstü Hal Valisi” haline gelecektir.

POLİSİN YETKİSİ ARTIRILIYOR – POLİS DEVLETİ TAHKİM EDİLİYOR

1- Polise “suçtan şüpheleniyorum” gerekçesiyle durdurduğu kişilerin üzerlerini, eşyalarını ve araçlarını hakim izni olmadan arama yetkisi veriyor. (Mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin emri ile) (Aradıktan sonra 24 saat içinde hakim onayına sunulacak)

2- Polise (kolluk amirine) hakim ve savcı kararı olmadan 24 saat ile (toplu suçlarda) 48 saat arasında gözaltına alma yetkisi veriliyor.

3- Silah kullanma yetkisi genişletiliyor. Polisin “bedeni kuvvetle direnişi kıramayınca silah kullanma yetkisi” zaten var. Buna nerdeyse tüm toplumsal olaylarda “saldırıya teşebbüs edildi” gerekçesiyle silah kullanma yetkisi veriliyor.

4- Emniyet ve Jandarmanın istihbari dinlemelerinde, hakim kararı olmadan dinleme kolaylaşıyor. Dinlemeden sonra 24 saat içinde hakim kararı alınması gerekirken, şimdi 48 saate çıkıyor.

TÜM DİNLEMELERE TEK MAHKEME BAKACAK

Ayrıca istihbari dinlemede eskiden dinlemeyi talep eden birimin bulunduğu yerdeki Ağır Ceza Mahkemesi üyesi yetkili iken şimdi tüm dinlemelerde Ankara Ağır Ceza mahkemesi üyesi yetkili kılınıyor. Ayrıca istihbari dinlemelerin sıralı amirler, mülki amirler vs… tarafından denetlenmesi hükmü getiriliyor. (Bu iki önlem, hükümetin tüm dinlemeleri kontrol altında tutabilmesi ve özellikle hükümet çevrelerinin dinlenmelerine karşı etkili önlem alabilmeye, kendilerini korumaya dönük düzenleme)

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI / ÖZGÜRLÜĞÜ ORTADAN KALDIRILIYOR

5-Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü tarifi genişliyor. (Havaai fişek, demir bilye ve sapanla katılmak vs… ekleniyor.)
Ayrıca kanuna aykırı gösteri yürüyüşüne katılmanın cezası “6 aydan 3 yıla kadar” iken, “2,5 yıldan 4 yıla kadar” şeklinde artırılıyor.

`Terör propagandası yapılan gösteri yürüyüşüne yüzünü kapatarak katıldın' gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. (Mevcut durumda 1 yıldan 5 yıla kadar cezası var.)

6- Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak tutuklama için yeterli sebep sayılacak.

BÜTÜN VALİ VE KAYMAKAMLAR “OLAĞANÜSTÜ HAL VALİSİ” HALİNE GETİRİLİYOR


7- Anayasaya aykırı olarak vali ve kaymakamlara adli soruşturma yapma ve adli emir verme yetkisi tanınıyor. Bu yürütmeye yargı yetkisi vermektir. Yargı erkini vali ve kaymakamların emri altına sokmaktır.

8- Valilere “şiddet olayları yaygınlaşarak kamu düzeni bozulacak” gerekçesiyle yasak koymak (özgürlükleri sınırlamak) yetkisi veriliyor. Bu yasaklara uyulmaz ise 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu valilere suç ve ceza koyma yetkisi vermek demektir. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine aykırıdır.

Burcu Oral Evren | KARSIGAZETE.COM  :

  :

  :

  :

  "Bütün valiler olağanüstü hal valisi mi olacak?" hakkında Tweetler

  DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ