Gelibolu ranta açıldı şehitliğe rezidans!

28 Haziran 2014’te çıkan 5646 Sayılı Gelibolu ve Çanakkale Savaşları Alan Başkanlığı Kanunu ile Gelibolu bölgesinin ranta açıldığı iddia edildi.
Bu kanunla Orman ve Turizm Bakanlığı devre dışı bırakılarak bölgeye AVM, rezidans ve turizm tesisleri yapılabilecek.

Meclis’te 28 Haziran 2014’te çıkarılan 5646 Sayılı Gelibolu ve Çanakkale Savaşları Alan Başkanlığı Kanunu ile Gelibolu bölgesine otel, AVM, rezidans ve turizm tesisleri yapılmasının önünün açıldığı tespit edildi.

YEREL YÖNETİM DEVRE DIŞI

Yapılan yasal değişiklikle Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve yerel belediye devre dışı bırakıldı. Bütün bunlar yapılırken her yerde olduğu gibi burada da torpille işe alınanların KPSS sınavına girmeden memur yapıldığı belirlendi.

Çevre davalarına bakan Avukat Yusuf Özer AKP’nin Çanakkale’yi de rant kapısına çevirmek için yasal değişikliklere gittiğini belirtti. Özer, “AKP iktidarı Çanakkale ruhunu gasp ediyor” dedi.

RANT ALANINA DÖNÜŞECEK

Şehitlerin kemiklerini sızlatacak proje hakkında bilgi veren Özer şöyle konuştu: “Yasanın ardından Gelibolu ve Çanakkale Savaşları Alan Başkanı atandı. Alan başkanlığında görevlendirilmek üzere 300 personel alımı için plan yapıldı.

İlk etapta 75 personel alımı için gazetelere ilan verildi. Bu personellerin hiçbiri KPSS sınavına tabi tutulmadan sözleşmeli personel şeklinde alınıp memur yapıldı.

Belirtilen bu tarihi alanda Belediye yerel yönetimden tamamen devre dışı bırakılıyor. Yörede yaşayan insanların da ihtiyaçlarını karşılar bir vaziyette oluşturdukları bu özerk yapı eliyle burayı şekillendirecekler. 

Yeniden imara açacaklar, yeniden şekillendirecekler, burayı bir rant alanı haline getirecekler. AVM’dir, oteldir, turizm tesisi gibi yerler açılacak.

Orman Bakanlığı’nı, Turizm Bakanlığı’nı devre dışı bırakıp oluşturdukları yasal alan başkanlığı eliyle istediklerini yapacaklar.”

İŞTE O MADDELER

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun’un maddeleri:

3. MADDE G BENDİ- 

İmar mevzuatına göre, Eceabat’ın belediye sınırları ile mücavir alanlara ilişkin imar planının hazırlanması ve revizyonu; bu kanun ve tarihi alan planına aykırı olmamak üzere Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.

8. MADDE 1 NUMARALI BENDİ-

Tarihi Alanda, Eceabat ve köyler dışında her türlü yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimi Başkanlıkça yapılır. Denetimle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

8. MADDE 3 NUMARALI BENDİ-

Tarihi Alanda, bu kanunun hükümlerine uygun olarak yapılacak planlarda belirtilen yapı ve tesislerin dışında kalan altyapı ve üstyapı te-sislerine izin ve irtifak hakkı verilmez. Tarihi Alan içinde ferdi veya kooperatifleşme yolu ile yapı yapılamaz.

Kaynak: Bugün gazetesi

  :

  :

  :

  :

  "Gelibolu ranta açıldı şehitliğe rezidans!" hakkında Tweetler

  DİĞER ÇEVRE HABERLERİ